Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:45 | 09/12/2023
Ngày/Đêm
31.8/ 26.5°
Sáng/Tối
24.1/ 31.3°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:36
Mây rải rác
Ngày/Đêm
31/ 26.8°
Sáng/Tối
25.9/ 30.7°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:37
Mây cụm
Ngày/Đêm
31.9/ 25.2°
Sáng/Tối
24.7/ 31.3°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:37
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.5/ 27°
Sáng/Tối
24.6/ 32.4°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:37
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.6/ 26.4°
Sáng/Tối
25.9/ 31.3°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.4/ 26.3°
Sáng/Tối
25.9/ 31.2°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:38
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30/ 27.2°
Sáng/Tối
25.1/ 33.5°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.6/ 26.2°
Sáng/Tối
25.9/ 31.6°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.9/ 25.8°
Sáng/Tối
25.3/ 32.2°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 27°
Sáng/Tối
24.4/ 32.4°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.5/ 26.3°
Sáng/Tối
24.2/ 32.9°
Áp suất

1013 mb

Gió

7.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 17:40
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
26/ 24.3°
Sáng/Tối
22.8/ 29.1°
Áp suất

1014 mb

Gió

9.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 17:41
Nhiều mây
Ngày/Đêm
23.5/ 22.8°
Sáng/Tối
20.5/ 28.8°
Áp suất

1016 mb

Gió

10.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 17:41
Mây thưa
Ngày/Đêm
22.8/ 22.1°
Sáng/Tối
19.4/ 28.1°
Áp suất

1017 mb

Gió

9.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 17:42
Mây cụm
Ngày/Đêm
23.5/ 22°
Sáng/Tối
20/ 28.4°
Áp suất

1015 mb

Gió

8.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 17:42
Mây rải rác
Đã cập nhật 10 phút trước
Mây cụm 27°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 26.1°.

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:36
Thấp/Cao

24.6°/33.8°

Độ ẩm

82%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.46 km/giờ

Điểm ngưng

23.5 °C

Chỉ số UV

0