Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 16:20 | 15/07/2024
Ngày/Đêm
29.6/ 25.3°
Sáng/Tối
25.4/ 29.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.8/ 25.3°
Sáng/Tối
24.7/ 25.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:25
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 25.6°
Sáng/Tối
25.6/ 26.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:25
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.8/ 25.1°
Sáng/Tối
25.5/ 26.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:25
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 25.5°
Sáng/Tối
24.7/ 25.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:25
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
24.7/ 24.7°
Sáng/Tối
24.3/ 24.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:25
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.3/ 25.4°
Sáng/Tối
25.8/ 25.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.1/ 25.9°
Sáng/Tối
25.6/ 25°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.4/ 26°
Sáng/Tối
24.6/ 26.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.9/ 26.5°
Sáng/Tối
25.9/ 26.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.2/ 26.7°
Sáng/Tối
26.8/ 27.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.9/ 26.2°
Sáng/Tối
26.3/ 26.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.5/ 25.2°
Sáng/Tối
24.6/ 25.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

7.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:24
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.5/ 25.3°
Sáng/Tối
25.1/ 25.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

7.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.9/ 26.6°
Sáng/Tối
25.6/ 26.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

10.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:23
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 27 phút trước
Nhiều mây 30.4°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 35.5°.

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:25
Thấp/Cao

24.3°/30.2°

Độ ẩm

68%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.57 km/giờ

Điểm ngưng

24.5 °C

Chỉ số UV

1.68