Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:59 | 20/04/2024
Ngày/Đêm
35.9/ 29.8°
Sáng/Tối
29.4/ 39.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

8.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:09
Mây cụm
Ngày/Đêm
36.5/ 29.7°
Sáng/Tối
26.3/ 35.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

7.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:10
Nhiều mây
Ngày/Đêm
37/ 30.9°
Sáng/Tối
27.4/ 38.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

7.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:10
Mây cụm
Ngày/Đêm
36.7/ 30°
Sáng/Tối
28.1/ 37.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

7.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:10
Mây cụm
Ngày/Đêm
35.3/ 31°
Sáng/Tối
28.5/ 39°
Áp suất

1009 mb

Gió

7.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.2/ 30.7°
Sáng/Tối
27.9/ 40.1°
Áp suất

1010 mb

Gió

7.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:10
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35.3/ 30.4°
Sáng/Tối
27.1/ 38.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

7.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:10
Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 31.8°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 33.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:09
Thấp/Cao

26.2°/41.2°

Độ ẩm

52%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.48 km/giờ

Điểm ngưng

20.4 °C

Chỉ số UV

2.55