Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:40 | 09/12/2023
Ngày/Đêm
32.4/ 26°
Sáng/Tối
24.2/ 31.1°
Áp suất

1010 mb

Gió

3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:36
Mây cụm
Ngày/Đêm
31.2/ 26.3°
Sáng/Tối
25.4/ 30.3°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:37
Mây cụm
Ngày/Đêm
31.3/ 25.6°
Sáng/Tối
24.7/ 30.5°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:37
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.1/ 26.4°
Sáng/Tối
24.1/ 32.6°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:37
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31/ 26.4°
Sáng/Tối
24.8/ 31.7°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.4/ 26.2°
Sáng/Tối
25.6/ 31.8°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:38
Mây cụm
Ngày/Đêm
30.2/ 26.3°
Sáng/Tối
25.5/ 34.5°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:38
Mây cụm
Ngày/Đêm
30.1/ 28°
Sáng/Tối
25.8/ 32.1°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.8/ 26.5°
Sáng/Tối
24.6/ 32°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.1/ 25.3°
Sáng/Tối
24.8/ 32°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 17:40
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 20 phút trước
Mây cụm 32.1°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 35.9°.

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:36
Thấp/Cao

24.4°/32.6°

Độ ẩm

56%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.99 km/giờ

Điểm ngưng

22.3 °C

Chỉ số UV

9.01