Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:16 | 22/05/2024
Ngày/Đêm
34/ 28.3°
Sáng/Tối
27/ 32.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.8/ 28.7°
Sáng/Tối
27.3/ 31.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:15
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34.2/ 29.5°
Sáng/Tối
27.5/ 33.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.1/ 29.2°
Sáng/Tối
27.5/ 33.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 28.1°
Sáng/Tối
28.1/ 34.9°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.8/ 29.1°
Sáng/Tối
27.5/ 34.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

7.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.8/ 29.2°
Sáng/Tối
28.1/ 33.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.9/ 28.7°
Sáng/Tối
29.1/ 33.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.2/ 28.1°
Sáng/Tối
27.7/ 32.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.1/ 28.1°
Sáng/Tối
28.2/ 33.2°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:17
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 25 phút trước
Nhiều mây 27.6°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 30.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:15
Thấp/Cao

27.9°/35.2°

Độ ẩm

85%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.43 km/giờ

Điểm ngưng

24.9 °C

Chỉ số UV

0