Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:44 | 02/03/2024
Thấp/Cao
25.3/ 25.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Bầu trời quang đãng
Thấp/Cao
24.4/ 24.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mây thưa
Thấp/Cao
25.3/ 25.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Mây thưa
Thấp/Cao
33.1/ 33.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
37/ 37.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
34.2/ 34.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
30.9/ 30.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
26.5/ 26.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Mây rải rác
Đã cập nhật 4 phút trước
Mây cụm 33.5°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 32.4°.

Mặt trời mọc/lặn
06:12 18:08
Thấp/Cao

23.9°/37.9°

Độ ẩm

33%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.37 km/giờ

Điểm ngưng

15.2 °C

Chỉ số UV

11.92