Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 08:48 | 16/08/2022
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:12
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
27/ 27°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
27/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 26°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 27°
Sáng/Tối
28/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
27/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
27/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
27/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
27/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:04
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:03
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:02
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
27/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:00
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:00
Mưa nhẹ
An Giang
Đã cập nhật 28 phút trước
Nhiều mây 29°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 34°.

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:16
Thấp/Cao

25°/31°

Độ ẩm

76%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.22 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

2.48