Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:55 | 08/12/2023
Ngày/Đêm
29.3/ 26.3°
Sáng/Tối
24.5/ 26.7°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:36
Mây rải rác
Ngày/Đêm
31.3/ 25.4°
Sáng/Tối
25.2/ 27.8°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.8/ 26.6°
Sáng/Tối
25.4/ 27.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26.2°
Sáng/Tối
25.9/ 27.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.1/ 26.5°
Sáng/Tối
26/ 27.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:37
Mây rải rác
Ngày/Đêm
31.2/ 26.6°
Sáng/Tối
25/ 27.2°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.2/ 26.9°
Sáng/Tối
25.6/ 27.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.6/ 25°
Sáng/Tối
26.6/ 27.5°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.8/ 26.5°
Sáng/Tối
26.9/ 27.3°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.3/ 26.4°
Sáng/Tối
26.6/ 27.9°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.2/ 25.3°
Sáng/Tối
25.3/ 26.2°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.8/ 26.7°
Sáng/Tối
25.7/ 27.7°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.2/ 26.7°
Sáng/Tối
25.5/ 26.7°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.1/ 24.8°
Sáng/Tối
25.7/ 26.9°
Áp suất

1013 mb

Gió

6.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.7/ 23.6°
Sáng/Tối
22.3/ 24.7°
Áp suất

1015 mb

Gió

7.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 17:42
Mây cụm
Ngày/Đêm
26.5/ 24°
Sáng/Tối
22.1/ 24.7°
Áp suất

1015 mb

Gió

5.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 17:42
Mây cụm
Ngày/Đêm
26.7/ 22.1°
Sáng/Tối
22/ 24.3°
Áp suất

1014 mb

Gió

6.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 17:42
Mây thưa
Ngày/Đêm
23.8/ 23.6°
Sáng/Tối
21.9/ 23.3°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.4/ 24.5°
Sáng/Tối
22.4/ 24.6°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24.9°
Sáng/Tối
23.3/ 26.9°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.8/ 25.7°
Sáng/Tối
23.2/ 26.5°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.3/ 26.4°
Sáng/Tối
24.1/ 27.3°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.7/ 26°
Sáng/Tối
24.2/ 27.2°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.2/ 25.9°
Sáng/Tối
24.4/ 26.2°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.8/ 25.8°
Sáng/Tối
24.5/ 26.7°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.9/ 26°
Sáng/Tối
23.1/ 26.1°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.6/ 25.4°
Sáng/Tối
24.2/ 27.3°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25.6°
Sáng/Tối
25.5/ 26.2°
Áp suất

1010 mb

Gió

3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.1/ 25.6°
Sáng/Tối
25.1/ 27.5°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.7/ 27°
Sáng/Tối
25.7/ 27.9°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:49
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 11 phút trước
Nhiều mây 26.2°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26.7°.

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:36
Thấp/Cao

25.3°/33.9°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.7 km/giờ

Điểm ngưng

25.1 °C

Chỉ số UV

0