Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 17:43 | 28/10/2021
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 26°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:32
Mưa nhẹ
An Giang
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 25°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:35
Thấp/Cao

25°/32°

Độ ẩm

79%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.42 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

0