Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 01:19 | 22/05/2022
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

1006 mb

Gió

7.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:14
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:14
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1009 mb

Gió

7.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 26°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:15
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

7.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
26/ 30°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
26/ 31°
Áp suất

1007 mb

Gió

8.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
26/ 32°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:16
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
26/ 31°
Áp suất

1008 mb

Gió

7.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
26/ 30°
Áp suất

1008 mb

Gió

7.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
27/ 30°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
26/ 31°
Áp suất

1008 mb

Gió

7.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

8.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 26°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:18
Mưa nhẹ
An Giang
Đã cập nhật 17 phút trước
Nhiều mây 24°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:14
Thấp/Cao

24°/32°

Độ ẩm

80%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.94 km/giờ

Điểm ngưng

20 °C

Chỉ số UV

0