Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:43 | 24/02/2024
Ngày/Đêm
36/ 24.6°
Sáng/Tối
23.4/ 32.2°
Áp suất

1012 mb

Gió

7.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 18:08
Mây rải rác
Ngày/Đêm
36.8/ 25.9°
Sáng/Tối
23.6/ 32.8°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 18:08
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
35.1/ 26.5°
Sáng/Tối
23.9/ 32.7°
Áp suất

1012 mb

Gió

6.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 18:08
Nhiều mây
Ngày/Đêm
36.6/ 26.4°
Sáng/Tối
26.9/ 29.8°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 18:08
Nhiều mây
Ngày/Đêm
37.4/ 26.1°
Sáng/Tối
26/ 29.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

7.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 18:08
Nhiều mây
Ngày/Đêm
37.5/ 25.9°
Sáng/Tối
26/ 30.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 18:08
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35.9/ 26.3°
Sáng/Tối
24.6/ 30.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 18:08
Nhiều mây
Ngày/Đêm
37.5/ 25.5°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1009 mb

Gió

7.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 18:08
Mây cụm
Ngày/Đêm
36/ 26.3°
Sáng/Tối
25.1/ 30.9°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 18:08
Nhiều mây
Ngày/Đêm
37.2/ 27.3°
Sáng/Tối
25.6/ 30.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 18:08
Nhiều mây
Ngày/Đêm
36.1/ 27.6°
Sáng/Tối
25.4/ 30.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37.2/ 27.5°
Sáng/Tối
26.9/ 29.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37.5/ 28.4°
Sáng/Tối
26.1/ 30.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 18:09
Nhiều mây
Ngày/Đêm
38.1/ 28.8°
Sáng/Tối
26.7/ 29.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 18:09
Nhiều mây
Ngày/Đêm
37.6/ 27.4°
Sáng/Tối
26.2/ 30.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 18:09
Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Bầu trời quang đãng 25.6°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 26.8°.

Mặt trời mọc/lặn
06:15 18:08
Thấp/Cao

23.9°/38.5°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.71 km/giờ

Điểm ngưng

24.4 °C

Chỉ số UV

0