Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 01:33 | 01/04/2023
Ngày/Đêm
36/ 26°
Sáng/Tối
23/ 32°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 18:08
Nhiều mây
Ngày/Đêm
36/ 27°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 26°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 18:08
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33/ 28°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36/ 28°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 27°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36/ 28°
Sáng/Tối
26/ 31°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 27°
Sáng/Tối
27/ 30°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 28°
Sáng/Tối
26/ 37°
Áp suất

1013 mb

Gió

6.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:08
Mây rải rác
Ngày/Đêm
33/ 27°
Sáng/Tối
27/ 32°
Áp suất

1013 mb

Gió

6.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 28°
Sáng/Tối
25/ 32°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 28°
Sáng/Tối
26/ 34°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 29°
Sáng/Tối
26/ 34°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 29°
Sáng/Tối
27/ 34°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 29°
Sáng/Tối
28/ 34°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:08
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 21 phút trước
Mây cụm 24°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 24°.

Mặt trời mọc/lặn
05:55 18:08
Thấp/Cao

23°/39°

Độ ẩm

76%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.3 km/giờ

Điểm ngưng

19 °C

Chỉ số UV

0