Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 04:14 | 20/10/2021
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 26°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:36
Mưa vừa
An Giang
Đã cập nhật 60 phút trước
Nhiều mây 25°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:38
Thấp/Cao

24°/31°

Độ ẩm

90%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.55 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0