Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 15:13 | 29/02/2024
Ngày/Đêm
36.7/ 25.7°
Sáng/Tối
22.5/ 33.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

7.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 18:08
Mây rải rác
Ngày/Đêm
37.6/ 25.6°
Sáng/Tối
22.2/ 32.5°
Áp suất

1010 mb

Gió

7.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 18:08
Mây thưa
Ngày/Đêm
36.6/ 25.1°
Sáng/Tối
24.7/ 33.8°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 18:08
Mây cụm
Ngày/Đêm
37.4/ 26.5°
Sáng/Tối
23.5/ 29.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

7.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 18:08
Nhiều mây
Ngày/Đêm
37.5/ 26.4°
Sáng/Tối
26/ 30.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 18:08
Mây rải rác
Ngày/Đêm
39.7/ 27.4°
Sáng/Tối
25.3/ 29°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 18:08
Mây cụm
Ngày/Đêm
38.5/ 27.9°
Sáng/Tối
25.5/ 29.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 18:09
Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Mây rải rác 34.3°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 32.3°.

Mặt trời mọc/lặn
06:13 18:08
Thấp/Cao

22.4°/38.1°

Độ ẩm

25%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.83 km/giờ

Điểm ngưng

11.2 °C

Chỉ số UV

5.12