Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:46 | 25/07/2024
Ngày/Đêm
30.5/ 27.9°
Sáng/Tối
25.9/ 27.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

7.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.6/ 26.8°
Sáng/Tối
26/ 26.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.9/ 25.1°
Sáng/Tối
25.5/ 25.4°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25.4°
Sáng/Tối
25.9/ 25.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.9/ 26.2°
Sáng/Tối
26.2/ 27.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

7.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.8/ 26.8°
Sáng/Tối
27.5/ 27.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:22
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.1/ 26.3°
Sáng/Tối
26.2/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

7.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:22
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 17 phút trước
Mưa nhẹ 27.8°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 30.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:23
Thấp/Cao

24.4°/28.4°

Độ ẩm

88%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.31 km/giờ

Điểm ngưng

25.7 °C

Chỉ số UV

0