Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 04:34 | 05/12/2022
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:37
Mây cụm
An Giang
Đã cập nhật 3 phút trước
Nhiều mây 24°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:35
Thấp/Cao

24°/31°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.75 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0