Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 04:02 | 28/11/2021
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối
24/ 22°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

6.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:34
Mây thưa
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

5.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:34
Mây rải rác
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
21/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

5.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:35
Mây thưa
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
21/ 29°
Áp suất

1014 mb

Gió

5.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:35
Nhiều mây
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:35
Nhiều mây
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:36
Mây cụm
An Giang
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 24°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:33
Thấp/Cao

22°/27°

Độ ẩm

85%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.29 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

0