Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 20:04 | 24/07/2024
Ngày/Đêm
31.7/ 27°
Sáng/Tối
26.8/ 27.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.7/ 27.3°
Sáng/Tối
26.6/ 27.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

8.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
26/ 26.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.6/ 25.6°
Sáng/Tối
25/ 26.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.6/ 25.1°
Sáng/Tối
27/ 26.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.6/ 26.9°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.6/ 26.9°
Sáng/Tối
26.7/ 26.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

7.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.3/ 26.8°
Sáng/Tối
26.7/ 27.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

8.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26.4°
Sáng/Tối
26.4/ 26.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

7.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.6/ 26.6°
Sáng/Tối
26.7/ 27.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

7.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:21
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 27.9°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 30.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:23
Thấp/Cao

25.7°/30.5°

Độ ẩm

83%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.9 km/giờ

Điểm ngưng

24.1 °C

Chỉ số UV

0