Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 04:11 | 24/02/2024
Ngày/Đêm
36.5/ 24.6°
Sáng/Tối
24.2/ 32.2°
Áp suất

1012 mb

Gió

7.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 18:08
Mây rải rác
Ngày/Đêm
36.5/ 25.5°
Sáng/Tối
23.8/ 32.9°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 18:08
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
35.8/ 26.4°
Sáng/Tối
23.8/ 32.5°
Áp suất

1012 mb

Gió

6.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 18:08
Nhiều mây
Ngày/Đêm
36.2/ 26.1°
Sáng/Tối
26.5/ 29.6°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 18:08
Nhiều mây
Ngày/Đêm
37.8/ 26.8°
Sáng/Tối
26.4/ 29.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

7.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 18:08
Nhiều mây
Ngày/Đêm
37.5/ 25.8°
Sáng/Tối
25.4/ 30.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 18:08
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35.3/ 26.3°
Sáng/Tối
24.3/ 30.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 18:08
Nhiều mây
Ngày/Đêm
38/ 25.4°
Sáng/Tối
24.4/ 29.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

7.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 18:08
Mây cụm
Ngày/Đêm
36.1/ 26.9°
Sáng/Tối
26/ 30.3°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 18:08
Nhiều mây
Ngày/Đêm
37.9/ 27.3°
Sáng/Tối
25.1/ 30.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 18:08
Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Bầu trời quang đãng 26°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 26.9°.

Mặt trời mọc/lặn
06:15 18:08
Thấp/Cao

23.9°/38.9°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.59 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0