Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 10:11 | 04/02/2023
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 18:03
Mây cụm
Ngày/Đêm
31/ 23°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 18:03
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31/ 23°
Sáng/Tối
21/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 18:04
Mây cụm
Ngày/Đêm
32/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 18:04
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33/ 25°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 18:04
Mây cụm
Ngày/Đêm
33/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 18:05
Mây rải rác
Ngày/Đêm
33/ 25°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 18:05
Mây cụm
Ngày/Đêm
32/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 18:05
Mây cụm
Ngày/Đêm
32/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 18:06
Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 29°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 32°.

Mặt trời mọc/lặn
06:21 18:03
Thấp/Cao

21°/32°

Độ ẩm

66%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.3 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

8.14