Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:17 | 03/12/2023
Ngày/Đêm
29.6/ 25.1°
Sáng/Tối
24.2/ 28.8°
Áp suất

1011 mb

Gió

7.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.1/ 25.7°
Sáng/Tối
24.7/ 29.9°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.5/ 25.6°
Sáng/Tối
24.1/ 30.4°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.8/ 27°
Sáng/Tối
24.7/ 31.4°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.1/ 25.7°
Sáng/Tối
25.5/ 31°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.8/ 25.9°
Sáng/Tối
24.4/ 31.4°
Áp suất

1013 mb

Gió

3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.4/ 28°
Sáng/Tối
24.4/ 32.9°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:36
Mây cụm
Đã cập nhật 5 phút trước
Nhiều mây 29.7°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 32.1°.

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:34
Thấp/Cao

24.9°/32.8°

Độ ẩm

66%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.98 km/giờ

Điểm ngưng

22.5 °C

Chỉ số UV

4.85