Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 15:23 | 16/07/2024
Ngày/Đêm
27.2/ 26.6°
Sáng/Tối
26/ 26.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.3/ 26.5°
Sáng/Tối
25.1/ 27.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.5/ 26.5°
Sáng/Tối
26.1/ 26.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.8/ 27.1°
Sáng/Tối
26.1/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.5/ 27.9°
Sáng/Tối
27.6/ 28.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.3/ 26.7°
Sáng/Tối
27.1/ 27.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.8/ 26.2°
Sáng/Tối
26.8/ 27.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.7/ 26.7°
Sáng/Tối
26.3/ 27.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.7/ 26.5°
Sáng/Tối
26.9/ 27.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.8/ 25.9°
Sáng/Tối
26.7/ 26.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.9/ 25.8°
Sáng/Tối
25.7/ 26°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:23
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 25.4°
Sáng/Tối
25.4/ 26.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.7/ 25.9°
Sáng/Tối
26.3/ 27.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.5/ 26.6°
Sáng/Tối
26.8/ 27.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.7/ 26.9°
Sáng/Tối
26.7/ 26.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.5/ 26.8°
Sáng/Tối
26.4/ 27.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.8/ 25.2°
Sáng/Tối
26/ 26.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.1/ 25.4°
Sáng/Tối
25.5/ 26.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.6/ 26.1°
Sáng/Tối
26.2/ 27.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.9/ 25.4°
Sáng/Tối
26.2/ 27.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.7/ 26.2°
Sáng/Tối
26.7/ 27.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.9/ 28°
Sáng/Tối
27/ 28.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.7/ 26°
Sáng/Tối
26.9/ 28.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.2/ 26.8°
Sáng/Tối
27.4/ 28.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

6.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.5/ 26.9°
Sáng/Tối
27.4/ 28.7°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.1/ 26.4°
Sáng/Tối
27/ 27.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.7/ 26.4°
Sáng/Tối
26.6/ 27.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.9/ 27.4°
Sáng/Tối
26.1/ 28.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.3/ 26.9°
Sáng/Tối
27.4/ 28.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.9/ 27.6°
Sáng/Tối
27.8/ 28.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:17
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 8 phút trước
Nhiều mây 26.3°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 27.6°.

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:24
Thấp/Cao

24.9°/29.7°

Độ ẩm

86%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.54 km/giờ

Điểm ngưng

23.5 °C

Chỉ số UV

0.57