Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:16 | 11/12/2023
Ngày/Đêm
31.7/ 26°
Sáng/Tối
23.2/ 30.3°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:37
Mây rải rác
Ngày/Đêm
31.3/ 25.9°
Sáng/Tối
23.9/ 31.6°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:37
Mây cụm
Ngày/Đêm
31/ 26.1°
Sáng/Tối
24/ 31.4°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:37
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.4/ 26.5°
Sáng/Tối
25.2/ 32.4°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:38
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.7/ 26.8°
Sáng/Tối
24.1/ 31.5°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:38
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31/ 26.3°
Sáng/Tối
24/ 30.3°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.7/ 25.4°
Sáng/Tối
25.7/ 31.9°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.9/ 26.2°
Sáng/Tối
25/ 33.6°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.8/ 28.8°
Sáng/Tối
25.3/ 31.8°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.7/ 25°
Sáng/Tối
24.9/ 32.9°
Áp suất

1013 mb

Gió

7.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 17:40
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
26.6/ 25.8°
Sáng/Tối
23/ 30.3°
Áp suất

1013 mb

Gió

7.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 17:41
Nhiều mây
Ngày/Đêm
26.7/ 24.7°
Sáng/Tối
22.5/ 28.9°
Áp suất

1013 mb

Gió

8.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 17:41
Nhiều mây
Ngày/Đêm
25/ 23.3°
Sáng/Tối
23.8/ 25.8°
Áp suất

1012 mb

Gió

6.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.5/ 23.7°
Sáng/Tối
22.2/ 27.8°
Áp suất

1012 mb

Gió

6.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 17:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.2/ 24.1°
Sáng/Tối
23.2/ 30°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 17:43
Mưa vừa
Đã cập nhật 25 phút trước
Mây cụm 23.4°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 24.5°.

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:37
Thấp/Cao

23.7°/33.2°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.64 km/giờ

Điểm ngưng

22.9 °C

Chỉ số UV

0