Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 05:28 | 22/05/2024
Ngày/Đêm
34.9/ 28.6°
Sáng/Tối
27.8/ 32.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.4/ 28.3°
Sáng/Tối
27.2/ 31°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.7/ 28.1°
Sáng/Tối
26.6/ 32.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.1/ 29.2°
Sáng/Tối
27.4/ 32.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.6/ 28.7°
Sáng/Tối
28.9/ 33.9°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.1/ 29.4°
Sáng/Tối
27.4/ 34°
Áp suất

1008 mb

Gió

7.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.5/ 29.1°
Sáng/Tối
27.9/ 32.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.8/ 29.8°
Sáng/Tối
29/ 32.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.6/ 28.7°
Sáng/Tối
26.6/ 31.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 28.9°
Sáng/Tối
27.9/ 33.6°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.1/ 28.7°
Sáng/Tối
27.6/ 34.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.8/ 26.7°
Sáng/Tối
26.6/ 30.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

7.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.2/ 28.2°
Sáng/Tối
26.5/ 33.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

9.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 28.1°
Sáng/Tối
27.5/ 33.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

8.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:18
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33.5/ 28.7°
Sáng/Tối
27.3/ 33.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:18
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 28 phút trước
Nhiều mây 27.6°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 30.9°.

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:14
Thấp/Cao

27.3°/34.8°

Độ ẩm

86%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.44 km/giờ

Điểm ngưng

24.9 °C

Chỉ số UV

0