Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:49 | 06/12/2023
Ngày/Đêm
29.6/ 25.9°
Sáng/Tối
25.1/ 29.5°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 24.4°
Sáng/Tối
25/ 29.4°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.1/ 25.3°
Sáng/Tối
24.1/ 29.2°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.5/ 26.9°
Sáng/Tối
25.1/ 31.5°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.2/ 25°
Sáng/Tối
24.3/ 31.2°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.1/ 25.9°
Sáng/Tối
24.6/ 30.7°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26.2°
Sáng/Tối
25.4/ 31.7°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.9/ 25.9°
Sáng/Tối
24/ 32.6°
Áp suất

1011 mb

Gió

4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.9/ 26.4°
Sáng/Tối
24.4/ 31.5°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.6/ 26.5°
Sáng/Tối
25.1/ 31.9°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:38
Mưa vừa
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 26.3°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26.1°.

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:35
Thấp/Cao

24.5°/33.6°

Độ ẩm

82%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.88 km/giờ

Điểm ngưng

23.1 °C

Chỉ số UV

1.28