Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 04:40 | 23/06/2024
Ngày/Đêm
27.9/ 25.2°
Sáng/Tối
25.4/ 26.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.4/ 24.1°
Sáng/Tối
25.6/ 25.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.3/ 25.2°
Sáng/Tối
24.8/ 26.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:23
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.2/ 24.9°
Sáng/Tối
25.8/ 24.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:23
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
25.7/ 24.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:23
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.9/ 25.9°
Sáng/Tối
24.9/ 25.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:23
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.6/ 26.6°
Sáng/Tối
25.8/ 27.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:23
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 26.1°
Sáng/Tối
27.2/ 27.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:23
Mây cụm
Ngày/Đêm
32.7/ 26.1°
Sáng/Tối
27.9/ 27.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.7/ 26.3°
Sáng/Tối
27.6/ 26°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:24
Mưa vừa
Đã cập nhật 6 phút trước
Mưa vừa 24.8°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 25.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:22
Thấp/Cao

24.8°/29.9°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.4 km/giờ

Điểm ngưng

23.6 °C

Chỉ số UV

0