Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:14 | 09/12/2023
Ngày/Đêm
32.8/ 26.9°
Sáng/Tối
24.3/ 31.3°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:36
Mây cụm

16:00

32.2°C / 36.6°C
Mây cụm Mây cụm
55%
2.67 km/giờ

19:00

30.2°C / 33.6°C
Mây rải rác Mây rải rác
62%
2.41 km/giờ

22:00

26.5°C / 27°C
Mây cụm Mây cụm
84%
3.42 km/giờ
Ngày/Đêm
31/ 25.8°
Sáng/Tối
24.9/ 30.3°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:36
Nhiều mây

01:00

25.6°C / 26.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
84%
1.71 km/giờ

04:00

25°C / 25.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
84%
0.85 km/giờ

07:00

25.2°C / 26.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
84%
1.3 km/giờ

10:00

29.6°C / 33.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
66%
2.44 km/giờ

13:00

32.3°C / 37°C
Nhiều mây Nhiều mây
55%
2.31 km/giờ

16:00

31.5°C / 35.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
60%
1.52 km/giờ

19:00

29.2°C / 32.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
70%
2.99 km/giờ

22:00

26.1°C / 26.9°C
Mây cụm Mây cụm
80%
2.79 km/giờ
Ngày/Đêm
31.8/ 25.1°
Sáng/Tối
24.8/ 29.7°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:37
Nhiều mây

01:00

24.1°C / 25.2°C
Mây cụm Mây cụm
87%
2.08 km/giờ

04:00

24.8°C / 25.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
93%
1.39 km/giờ

07:00

25.7°C / 25.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
90%
1.47 km/giờ

10:00

30.9°C / 32.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
59%
4.22 km/giờ

13:00

32.8°C / 34.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
54%
3.55 km/giờ

16:00

31.7°C / 35°C
Nhiều mây Nhiều mây
59%
3.68 km/giờ

19:00

27.2°C / 29.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
70%
3.05 km/giờ

22:00

25.1°C / 26.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
76%
2.62 km/giờ
Ngày/Đêm
30.3/ 26.8°
Sáng/Tối
24.2/ 33.5°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:37
Mây rải rác

01:00

24.2°C / 25.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
85%
2.31 km/giờ

04:00

24.4°C / 24.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
92%
2.19 km/giờ

07:00

24.1°C / 25.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
91%
1.1 km/giờ

10:00

30.7°C / 34°C
Mây rải rác Mây rải rác
63%
3.85 km/giờ

13:00

34°C / 36.2°C
Mây cụm Mây cụm
51%
3.01 km/giờ

16:00

33.1°C / 35.6°C
Mây cụm Mây cụm
48%
3.05 km/giờ

19:00

28.2°C / 31.7°C
Mây cụm Mây cụm
67%
3.36 km/giờ

22:00

26.5°C / 27°C
Mây cụm Mây cụm
78%
3.18 km/giờ
Ngày/Đêm
30.9/ 26.2°
Sáng/Tối
24/ 30.6°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:37
Mưa nhẹ

01:00

25.9°C / 26.3°C
Mây cụm Mây cụm
82%
3.4 km/giờ

04:00

24.9°C / 25.9°C
Mây cụm Mây cụm
88%
1.88 km/giờ

07:00

25.1°C / 25.9°C
Mây rải rác Mây rải rác
86%
1.71 km/giờ

10:00

31°C / 33.2°C
Mây thưa Mây thưa
63%
3.41 km/giờ

13:00

33.3°C / 36.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
52%
3.14 km/giờ

16:00

30.5°C / 34.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
62%
1.92 km/giờ

19:00

29.2°C / 31.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
67%
2.62 km/giờ

22:00

26.4°C / 26.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
78%
3.13 km/giờ
Ngày/Đêm
31/ 25.4°
Sáng/Tối
24.4/ 31.6°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:38
Mưa nhẹ

01:00

25.7°C / 26.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
84%
2.21 km/giờ

04:00

24.5°C / 25.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
2.17 km/giờ

07:00

25.1°C / 26.4°C
Mây cụm Mây cụm
86%
1.42 km/giờ

10:00

30.6°C / 33.1°C
Mây cụm Mây cụm
62%
3.26 km/giờ

13:00

33.7°C / 37.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
52%
3.72 km/giờ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 32.3°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 36.6°.

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:36
Thấp/Cao

24.3°/33.4°

Độ ẩm

53%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.52 km/giờ

Điểm ngưng

21.1 °C

Chỉ số UV

8.13