Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 00:02 | 26/07/2024
Thấp/Cao
30/ 30.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

997 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
29.4/ 29.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

996 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
30.2/ 30.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

999 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
34.6/ 34.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

999 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
37.5/ 37.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

997 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
38/ 37.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

996 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
32.7/ 32°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

997 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
28.2/ 28.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1000 mb

Mưa nhẹ
Đã cập nhật 9 phút trước
Mây cụm 30.9°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 37.6°.

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:39
Thấp/Cao

27.4°/39°

Độ ẩm

81%

Áp suất

996 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.26 km/giờ

Điểm ngưng

26.2 °C

Chỉ số UV

0