Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 16:32 | 29/02/2024
Thấp/Cao
14.3/ 14.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1019 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
14.9/ 14.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1018 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
14.1/ 14.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1020 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
14.1/ 14.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1022 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
15.1/ 15.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1020 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
15.2/ 15.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1019 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
14.7/ 14.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1021 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
13.1/ 13.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1022 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 16.6°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 17°.

Mặt trời mọc/lặn
06:19 18:01
Thấp/Cao

13.6°/16.6°

Độ ẩm

73%

Áp suất

1017 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.68 km/giờ

Điểm ngưng

11.7 °C

Chỉ số UV

0.04