Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:42 | 22/04/2024
Ngày/Đêm
27.1/ 25°
Sáng/Tối
24.1/ 31.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.9/ 26.3°
Sáng/Tối
25.7/ 30.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.1/ 25.4°
Sáng/Tối
24.9/ 28.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.7/ 27.7°
Sáng/Tối
23.5/ 33.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.3/ 26.5°
Sáng/Tối
26/ 35°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.8/ 28.3°
Sáng/Tối
26.2/ 36°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.6/ 28.8°
Sáng/Tối
26.3/ 37.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:21
Nhiều mây
Đã cập nhật 6 phút trước
Mưa vừa 24.8°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 25.6°.

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:19
Thấp/Cao

24.9°/33.9°

Độ ẩm

90%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.42 km/giờ

Điểm ngưng

22.4 °C

Chỉ số UV

0.12