Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 01:51 | 25/09/2022
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:52
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
23/ 32°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
24/ 33°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
26/ 31°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
23/ 32°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:46
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31/ 28°
Sáng/Tối
24/ 34°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:45
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
25/ 34°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:42
Mưa rất nặng
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
25/ 23°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:38
Mưa vừa
Vĩnh Yên
Đã cập nhật 20 phút trước
Mây cụm 25°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:52
Thấp/Cao

23°/33°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.15 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0