Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:13 | 24/07/2024
Ngày/Đêm
27/ 26.9°
Sáng/Tối
25.8/ 26.5°
Áp suất

997 mb

Gió

1.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34.7/ 29.8°
Sáng/Tối
25.4/ 32.4°
Áp suất

995 mb

Gió

2.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.1/ 30.2°
Sáng/Tối
27.4/ 33.9°
Áp suất

995 mb

Gió

2.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 30.4°
Sáng/Tối
29.3/ 33.4°
Áp suất

997 mb

Gió

2.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.6/ 28.2°
Sáng/Tối
28.6/ 28.3°
Áp suất

999 mb

Gió

3.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.9/ 25.6°
Sáng/Tối
27.4/ 26.5°
Áp suất

997 mb

Gió

2.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.3/ 25.4°
Sáng/Tối
26.5/ 26.6°
Áp suất

999 mb

Gió

3.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.4/ 27°
Sáng/Tối
25.2/ 26.1°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.2/ 27°
Sáng/Tối
26.1/ 27.4°
Áp suất

999 mb

Gió

1.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.7/ 27.1°
Sáng/Tối
27.7/ 29°
Áp suất

997 mb

Gió

3.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.9/ 25.4°
Sáng/Tối
25.9/ 24.3°
Áp suất

997 mb

Gió

3.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24.2/ 25.5°
Sáng/Tối
24.2/ 25.5°
Áp suất

999 mb

Gió

2.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:35
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
30.7/ 25.1°
Sáng/Tối
24.1/ 27.3°
Áp suất

999 mb

Gió

2.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
35.3/ 30.4°
Sáng/Tối
26.4/ 31.7°
Áp suất

997 mb

Gió

2.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.6/ 29.5°
Sáng/Tối
28.4/ 32.8°
Áp suất

995 mb

Gió

3.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:33
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa vừa 26.6°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 27.9°.

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:40
Thấp/Cao

25.2°/36.6°

Độ ẩm

97%

Áp suất

996 mb

Tầm nhìn

9.1 km

Gió

0.45 km/giờ

Điểm ngưng

25.7 °C

Chỉ số UV

0