Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 14:40 | 29/02/2024
Ngày/Đêm
17.8/ 15.6°
Sáng/Tối
16.5/ 16.4°
Áp suất

1018 mb

Gió

3.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 18:01
Nhiều mây
Ngày/Đêm
15.8/ 14°
Sáng/Tối
14.6/ 14.7°
Áp suất

1021 mb

Gió

3.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 18:01
Nhiều mây
Ngày/Đêm
14.1/ 14.8°
Sáng/Tối
14/ 15.9°
Áp suất

1021 mb

Gió

2.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 18:02
Nhiều mây
Ngày/Đêm
18.5/ 18.9°
Sáng/Tối
14.9/ 18.1°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 18:02
Nhiều mây
Ngày/Đêm
27/ 22.2°
Sáng/Tối
19/ 24.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 18:03
Mây cụm
Ngày/Đêm
34.9/ 26.9°
Sáng/Tối
23.4/ 30.6°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 18:03
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
29.3/ 24.2°
Sáng/Tối
23.5/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 18:03
Mây cụm
Ngày/Đêm
23/ 20.9°
Sáng/Tối
20.9/ 20°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 18:04
Nhiều mây
Ngày/Đêm
23.9/ 20.1°
Sáng/Tối
19.5/ 21.8°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22.9/ 21.5°
Sáng/Tối
20.2/ 22°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 23.8°
Sáng/Tối
21.6/ 23.5°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19.8°
Sáng/Tối
19.4/ 20°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 18:05
Mưa vừa
Ngày/Đêm
19.9/ 19°
Sáng/Tối
18.8/ 19.6°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20.3/ 20.8°
Sáng/Tối
18.4/ 19.7°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.2/ 23.1°
Sáng/Tối
20.6/ 23.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 18:06
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 19 phút trước
Nhiều mây 16°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 16.7°.

Mặt trời mọc/lặn
06:19 18:01
Thấp/Cao

13.5°/16.3°

Độ ẩm

77%

Áp suất

1017 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.31 km/giờ

Điểm ngưng

12.4 °C

Chỉ số UV

1.44