Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 09:53 | 24/04/2024
Ngày/Đêm
24.7/ 24.7°
Sáng/Tối
24.5/ 27.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.8/ 27.1°
Sáng/Tối
23.5/ 34.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:20
Mây rải rác
Ngày/Đêm
33.9/ 27.6°
Sáng/Tối
25.4/ 37°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:20
Mây thưa
Ngày/Đêm
32.6/ 29.9°
Sáng/Tối
26.4/ 38.6°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:21
Mây cụm
Ngày/Đêm
32.7/ 27.3°
Sáng/Tối
27.1/ 37.7°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:21
Mây cụm
Ngày/Đêm
32.5/ 29°
Sáng/Tối
27.5/ 38.4°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.2/ 28.3°
Sáng/Tối
26.2/ 36.5°
Áp suất

1000 mb

Gió

8.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.7/ 27.3°
Sáng/Tối
26.4/ 35.2°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.3/ 27.1°
Sáng/Tối
27/ 33.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.8/ 27.6°
Sáng/Tối
26.3/ 31.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:23
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 20 phút trước
Mưa vừa 24°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 25.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:19
Thấp/Cao

23.1°/35.6°

Độ ẩm

91%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.5 km/giờ

Điểm ngưng

22.7 °C

Chỉ số UV

0.79