Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 00:46 | 31/01/2023
Ngày/Đêm
21/ 17°
Sáng/Tối
12/ 21°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:46
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
15/ 20°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:47
Mây cụm
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
19/ 22°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 17°
Sáng/Tối
19/ 18°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 17°
Sáng/Tối
17/ 17°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
17/ 19°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:51
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 26 phút trước
Bầu trời quang đãng 12°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 10°.

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:46
Thấp/Cao

12°/24°

Độ ẩm

48%

Áp suất

1019 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.92 km/giờ

Điểm ngưng

1 °C

Chỉ số UV

0