Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 09:54 | 27/05/2022
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
25/ 32°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 33°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
25/ 34°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
25/ 32°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:35
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
25/ 32°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
25/ 34°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 28°
Sáng/Tối
26/ 34°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
26/ 32°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:37
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
27/ 28°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:37
Mưa vừa
Vĩnh Yên
Đã cập nhật 3 phút trước
Nhiều mây 29°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 35°.

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:33
Thấp/Cao

25°/34°

Độ ẩm

80%

Áp suất

1002 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.8 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

6.52