Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 01:25 | 09/06/2023
Ngày/Đêm
28/ 28°
Sáng/Tối
26/ 33°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 29°
Sáng/Tối
26/ 36°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 29°
Sáng/Tối
27/ 32°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 29°
Sáng/Tối
27/ 35°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 28°
Sáng/Tối
26/ 33°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 26°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
25/ 33°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 28°
Sáng/Tối
26/ 32°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 28°
Sáng/Tối
26/ 33°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:41
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 4 phút trước
Mưa cường độ nặng 25°

C

F

Mưa cường độ nặng

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:38
Thấp/Cao

25°/37°

Độ ẩm

80%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.73 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

0