Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:39 | 22/04/2024
Ngày/Đêm
36/ 27.3°
Sáng/Tối
27.9/ 34.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:05
Mây cụm
Ngày/Đêm
37.5/ 27.6°
Sáng/Tối
26.7/ 35.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:05
Nhiều mây
Ngày/Đêm
38.9/ 28.7°
Sáng/Tối
26.2/ 35.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:06
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35.5/ 28.2°
Sáng/Tối
27/ 37.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.3/ 29°
Sáng/Tối
27.2/ 36.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:06
Nhiều mây
Ngày/Đêm
36.2/ 29.6°
Sáng/Tối
27.9/ 37°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:06
Nhiều mây
Ngày/Đêm
36.4/ 28.5°
Sáng/Tối
27.1/ 38.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:06
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây rải rác 29°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 31.9°.

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:05
Thấp/Cao

26.5°/39.1°

Độ ẩm

71%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.44 km/giờ

Điểm ngưng

22.2 °C

Chỉ số UV

0.76