Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 19:37 | 24/07/2024
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
25.6/ 27.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.1/ 26.2°
Sáng/Tối
25.9/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.4/ 25.2°
Sáng/Tối
26.6/ 27.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
25.3/ 25.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.4/ 25.4°
Sáng/Tối
26.1/ 25.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.2/ 25.6°
Sáng/Tối
26.7/ 26.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.7/ 25.7°
Sáng/Tối
25.9/ 26.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.9/ 26.6°
Sáng/Tối
26.1/ 27.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.8/ 25.7°
Sáng/Tối
26.8/ 26.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.8/ 26°
Sáng/Tối
26.9/ 27.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:18
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 3 phút trước
Nhiều mây 26.4°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:19
Thấp/Cao

25.1°/31.8°

Độ ẩm

81%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.37 km/giờ

Điểm ngưng

23.5 °C

Chỉ số UV

0