Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:36 | 14/04/2024
Ngày/Đêm
36.4/ 27.1°
Sáng/Tối
24.6/ 34.9°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:05
Mây cụm
Ngày/Đêm
37.8/ 27.3°
Sáng/Tối
25.1/ 34.5°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:05
Mây rải rác
Ngày/Đêm
37.1/ 28°
Sáng/Tối
26.4/ 34.8°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:05
Mây rải rác
Ngày/Đêm
36.2/ 27.2°
Sáng/Tối
26.2/ 36.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:05
Nhiều mây
Ngày/Đêm
36.4/ 28°
Sáng/Tối
26.2/ 35.1°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.3/ 28°
Sáng/Tối
26.7/ 35.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:05
Mây cụm
Ngày/Đêm
35.9/ 28.9°
Sáng/Tối
26.4/ 34°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:05
Nhiều mây
Ngày/Đêm
36.4/ 28.2°
Sáng/Tối
26.5/ 35.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.5/ 28°
Sáng/Tối
26.1/ 36.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:05
Mây rải rác
Ngày/Đêm
36.8/ 28°
Sáng/Tối
25.3/ 36.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:05
Mây cụm
Đã cập nhật 22 phút trước
Bầu trời quang đãng 27.4°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 30.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:05
Thấp/Cao

26°/39.3°

Độ ẩm

78%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.16 km/giờ

Điểm ngưng

23.2 °C

Chỉ số UV

0