Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:40 | 06/12/2023
Ngày/Đêm
30.8/ 25.2°
Sáng/Tối
25.1/ 27.8°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.9/ 25°
Sáng/Tối
24.4/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24.5°
Sáng/Tối
23.6/ 26.4°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.7/ 24.5°
Sáng/Tối
24.8/ 30°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.5/ 24.2°
Sáng/Tối
24/ 29.8°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 23.7°
Sáng/Tối
23.1/ 29.7°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.8/ 24.4°
Sáng/Tối
23.4/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.3/ 24.6°
Sáng/Tối
23.9/ 29.4°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:35
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30.9/ 24.5°
Sáng/Tối
24.9/ 30.5°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.7/ 24.1°
Sáng/Tối
24.4/ 29.2°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.7/ 24.8°
Sáng/Tối
23.4/ 28.1°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.9/ 23.2°
Sáng/Tối
24/ 27.6°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.9/ 23.3°
Sáng/Tối
24/ 28.3°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.6/ 22.8°
Sáng/Tối
22.3/ 29.3°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 22.1°
Sáng/Tối
21.6/ 29.3°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:38
Mây cụm
Đã cập nhật 15 phút trước
Mưa vừa 26°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 26.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:32
Thấp/Cao

23.1°/32.1°

Độ ẩm

90%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.05 km/giờ

Điểm ngưng

23.8 °C

Chỉ số UV

0.29