Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:22 | 25/07/2024
Ngày/Đêm
31.6/ 25.8°
Sáng/Tối
25.1/ 26.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.9/ 25.8°
Sáng/Tối
25.5/ 26.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.4/ 24.2°
Sáng/Tối
25.7/ 24.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 25.6°
Sáng/Tối
24.9/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.6/ 25.3°
Sáng/Tối
26.8/ 26°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.3/ 25.3°
Sáng/Tối
27/ 26.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.7/ 26.1°
Sáng/Tối
26.1/ 27.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.9/ 26.7°
Sáng/Tối
26.5/ 26.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.5/ 26°
Sáng/Tối
26.7/ 26.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.6/ 25.1°
Sáng/Tối
26.4/ 26.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.2/ 26.1°
Sáng/Tối
26.2/ 28.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 26.1°
Sáng/Tối
26.9/ 27.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.6/ 26.4°
Sáng/Tối
26.7/ 27.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 27.1°
Sáng/Tối
26.8/ 29.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:16
Mây thưa
Ngày/Đêm
34.6/ 27.6°
Sáng/Tối
27.5/ 29°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:16
Mây thưa
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 25.3°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26.7°.

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:19
Thấp/Cao

24.1°/28.9°

Độ ẩm

91%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.75 km/giờ

Điểm ngưng

24.1 °C

Chỉ số UV

0