Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:14 | 15/06/2024
Ngày/Đêm
33.3/ 29.5°
Sáng/Tối
29.7/ 32.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.6/ 27.2°
Sáng/Tối
27.7/ 30.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 26.1°
Sáng/Tối
26.3/ 31.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.8/ 28.5°
Sáng/Tối
25.6/ 31.4°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.5/ 28.1°
Sáng/Tối
26.2/ 32.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.1/ 27.3°
Sáng/Tối
26.8/ 33.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.4/ 26.1°
Sáng/Tối
26.9/ 30.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:16
Mưa vừa
Đã cập nhật 22 phút trước
Nhiều mây 29.7°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 33.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:15
Thấp/Cao

26.7°/36.5°

Độ ẩm

68%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.95 km/giờ

Điểm ngưng

23.6 °C

Chỉ số UV

2.73