Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 04:27 | 03/12/2023
Ngày/Đêm
27/ 26°
Sáng/Tối
24.6/ 27.7°
Áp suất

1012 mb

Gió

7.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:29
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.6/ 26.4°
Sáng/Tối
24.9/ 27.4°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.4/ 26.8°
Sáng/Tối
25.5/ 27.4°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.1/ 26.1°
Sáng/Tối
25.8/ 27.5°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.7/ 25.3°
Sáng/Tối
25.7/ 27.1°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.1/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28.8°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.7/ 26.4°
Sáng/Tối
24.3/ 28.7°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:31
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.5/ 25°
Sáng/Tối
25.7/ 28.5°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25.1°
Sáng/Tối
25.7/ 28.5°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.6/ 26.8°
Sáng/Tối
25.1/ 28.4°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:32
Mây rải rác
Ngày/Đêm
29.8/ 27°
Sáng/Tối
25.2/ 29.2°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:33
Mây rải rác
Ngày/Đêm
29.3/ 25.7°
Sáng/Tối
25.9/ 31.6°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:33
Mây cụm
Ngày/Đêm
29.3/ 25.4°
Sáng/Tối
24.8/ 32.1°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.4/ 26.7°
Sáng/Tối
24.3/ 30.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.2/ 25.3°
Sáng/Tối
24.5/ 28.6°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:34
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa nhẹ 24.2°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 25.7°.

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:29
Thấp/Cao

24.4°/30.1°

Độ ẩm

93%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

6.4 km/giờ

Điểm ngưng

23.8 °C

Chỉ số UV

0