Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:41 | 16/06/2024
Ngày/Đêm
34/ 28.9°
Sáng/Tối
27/ 33.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.4/ 28.8°
Sáng/Tối
27.8/ 33°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 28.9°
Sáng/Tối
26/ 33.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 28.7°
Sáng/Tối
26/ 34.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 28.4°
Sáng/Tối
26.8/ 32.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.2/ 26.9°
Sáng/Tối
26.8/ 27.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 25.2°
Sáng/Tối
25.9/ 24.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.5/ 25.6°
Sáng/Tối
24.2/ 25.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.5/ 25.8°
Sáng/Tối
25.7/ 25.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

8.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.7/ 25.1°
Sáng/Tối
24.7/ 25.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.2/ 24.4°
Sáng/Tối
24.7/ 25.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.2/ 26.9°
Sáng/Tối
24.7/ 29.6°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.4/ 26.6°
Sáng/Tối
25.9/ 29.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.1/ 26.4°
Sáng/Tối
25.1/ 29.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.5/ 26.5°
Sáng/Tối
25.6/ 30.7°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:18
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 35.4°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 39.9°.

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:15
Thấp/Cao

26.8°/35.1°

Độ ẩm

49%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.08 km/giờ

Điểm ngưng

22.4 °C

Chỉ số UV

10.4