Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:06 | 13/06/2024
Ngày/Đêm
34.1/ 31.9°
Sáng/Tối
26.2/ 32.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:15
Mây cụm
Ngày/Đêm
32.3/ 28.9°
Sáng/Tối
27.2/ 32.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:15
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33.2/ 28.9°
Sáng/Tối
27.2/ 33.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:15
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.5/ 25.8°
Sáng/Tối
27.8/ 30.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:15
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 25.9°
Sáng/Tối
25.2/ 26.2°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.4/ 25.4°
Sáng/Tối
25.6/ 27.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.2/ 25.7°
Sáng/Tối
25.2/ 26.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.3/ 25.3°
Sáng/Tối
24.5/ 27.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.3/ 25.1°
Sáng/Tối
24.6/ 28.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.4/ 25.2°
Sáng/Tối
24.8/ 27.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:17
Mưa vừa
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 33.1°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 40.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:15
Thấp/Cao

27.3°/34.5°

Độ ẩm

71%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.69 km/giờ

Điểm ngưng

27.7 °C

Chỉ số UV

0