Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 04:58 | 03/12/2023
Ngày/Đêm
27.5/ 25.9°
Sáng/Tối
24.5/ 27.6°
Áp suất

1012 mb

Gió

7.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:29
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.1/ 26.9°
Sáng/Tối
24.5/ 27.7°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.4/ 26.1°
Sáng/Tối
25.9/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.7/ 26.9°
Sáng/Tối
25.6/ 27.1°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25.5°
Sáng/Tối
25.8/ 27.3°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.9/ 25.5°
Sáng/Tối
24.7/ 28.7°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.1/ 26.5°
Sáng/Tối
24.4/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:31
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.2/ 25.4°
Sáng/Tối
25.5/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.9/ 25.1°
Sáng/Tối
25.8/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.7/ 26.7°
Sáng/Tối
25.8/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:32
Mây rải rác
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa nhẹ 24.3°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 25.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:29
Thấp/Cao

24.2°/30.2°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.73 km/giờ

Điểm ngưng

23.5 °C

Chỉ số UV

0