Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 08:53 | 20/01/2022
Thấp/Cao
18/ 18°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Ít mây
Thấp/Cao
17/ 17°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
18/ 18°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
25/ 25°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Mây thưa
Thấp/Cao
25/ 25°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
24/ 24°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
20/ 20°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
20/ 20°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Mưa nhẹ
Huyện Quảng Điền
Đã cập nhật 17 phút trước
Ít mây 19°

C

F

Ít mây

Cảm giác như 19°.

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:39
Thấp/Cao

17°/26°

Độ ẩm

88%

Áp suất

1017 mb

Tầm nhìn

8 km

Gió

2.57 km/giờ

Điểm ngưng

17 °C

Chỉ số UV

2.79