Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:14 | 24/03/2023
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

8.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:01
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:02
Mây cụm
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:02
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:03
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây thưa 25°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:01
Thấp/Cao

22°/30°

Độ ẩm

72%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.97 km/giờ

Điểm ngưng

20 °C

Chỉ số UV

0