Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 01:08 | 22/05/2022
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:15
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:16
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:18
Mây rải rác
Ngày/Đêm
33/ 27°
Sáng/Tối
26/ 31°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 26°
Sáng/Tối
26/ 31°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
25/ 32°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:19
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
26/ 31°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:19
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33/ 28°
Sáng/Tối
26/ 33°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:20
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33/ 28°
Sáng/Tối
27/ 32°
Áp suất

1000 mb

Gió

3.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:20
Nhiều mây
Huyện Quảng Điền
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 25°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:15
Thấp/Cao

25°/30°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.48 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0