Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:41 | 02/10/2023
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:38
Mây thưa
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1013 mb

Gió

6.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1015 mb

Gió

6.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 24°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1015 mb

Gió

5.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:32
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:31
Mưa rất nặng
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:30
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

6.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:28
Mây cụm
Đã cập nhật 23 phút trước
Mây thưa 27°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 30°.

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:38
Thấp/Cao

25°/30°

Độ ẩm

86%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.48 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

0.61