Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 13:06 | 27/10/2021
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:21
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1016 mb

Gió

1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:16
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:16
Mưa vừa
Huyện Quảng Điền
Đã cập nhật 60 phút trước
Mưa vừa 27°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 27°.

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:21
Thấp/Cao

22°/27°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

8 km

Gió

4.63 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

1.78