Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 16:44 | 24/05/2024
Ngày/Đêm
30.4/ 26.8°
Sáng/Tối
25.4/ 29.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.3/ 27.5°
Sáng/Tối
26.6/ 29°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.6/ 27.1°
Sáng/Tối
26.5/ 30.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.3/ 28.9°
Sáng/Tối
26.7/ 32.4°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:17
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35/ 28.7°
Sáng/Tối
27.2/ 32.6°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:18
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33.7/ 27.6°
Sáng/Tối
28.3/ 31.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.8/ 28°
Sáng/Tối
27.2/ 32.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 28.3°
Sáng/Tối
27.8/ 32.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.8/ 28°
Sáng/Tối
27.5/ 32.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 29.8°
Sáng/Tối
27.4/ 35.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:19
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35.4/ 30.8°
Sáng/Tối
28/ 36.3°
Áp suất

1002 mb

Gió

6.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:20
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.3/ 28.2°
Sáng/Tối
28.3/ 30.7°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.1/ 26.1°
Sáng/Tối
26.8/ 26.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.2/ 25.8°
Sáng/Tối
26.7/ 25.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.3/ 25.4°
Sáng/Tối
26/ 26.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:21
Mưa vừa
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa vừa 29.2°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 35.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:16
Thấp/Cao

25.6°/33°

Độ ẩm

81%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.91 km/giờ

Điểm ngưng

25.3 °C

Chỉ số UV

0.27