Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:33 | 06/10/2022
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 26°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1015 mb

Gió

7.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:32
Mưa rất nặng
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
25/ 24°
Áp suất

1014 mb

Gió

7.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:31
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1014 mb

Gió

5.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1014 mb

Gió

6.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 24°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:29
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:28
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 25°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:25
Mưa nhẹ
Huyện Quảng Điền
Đã cập nhật 3 phút trước
Mây rải rác 28°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 31°.

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:35
Thấp/Cao

24°/29°

Độ ẩm

75%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.66 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0

Tin tức thời tiết