Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 04:00 | 30/05/2023
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
26/ 31°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:18
Mây rải rác
Ngày/Đêm
35/ 28°
Sáng/Tối
26/ 32°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:18
Mây cụm
Ngày/Đêm
38/ 28°
Sáng/Tối
27/ 34°
Áp suất

1001 mb

Gió

5.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:19
Mây rải rác
Ngày/Đêm
37/ 29°
Sáng/Tối
28/ 36°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:19
Nhiều mây
Ngày/Đêm
37/ 29°
Sáng/Tối
28/ 33°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:19
Mây thưa
Ngày/Đêm
36/ 27°
Sáng/Tối
28/ 33°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 26°
Sáng/Tối
26/ 32°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 26°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 26°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
25/ 32°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:21
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 15 phút trước
Mây cụm 26°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:18
Thấp/Cao

26°/35°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.43 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

0