Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 20:26 | 23/06/2024
Ngày/Đêm
32.7/ 26.1°
Sáng/Tối
26.8/ 27.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:25
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
26.1/ 28.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:25
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.7/ 26.1°
Sáng/Tối
25.3/ 30.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:25
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.7/ 27.7°
Sáng/Tối
25.9/ 28.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.4/ 26.5°
Sáng/Tối
25.3/ 29.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:26
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.8/ 27.7°
Sáng/Tối
25/ 32.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 28.5°
Sáng/Tối
26.1/ 32.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.3/ 29.7°
Sáng/Tối
26.3/ 34°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:26
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35.1/ 29.7°
Sáng/Tối
27.8/ 36.3°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.1/ 29.2°
Sáng/Tối
28.3/ 35.6°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:26
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 29 phút trước
Nhiều mây 27.8°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 31.9°.

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:25
Thấp/Cao

26°/32.3°

Độ ẩm

87%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.02 km/giờ

Điểm ngưng

25.2 °C

Chỉ số UV

0