Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 16:19 | 31/01/2023
Ngày/Đêm
20/ 17°
Sáng/Tối
14/ 21°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:45
Mây cụm
Ngày/Đêm
23/ 20°
Sáng/Tối
17/ 21°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:45
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:47
Mây cụm
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:47
Mây rải rác
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:49
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 5 phút trước
Mây rải rác 22°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 22°.

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:45
Thấp/Cao

17°/23°

Độ ẩm

77%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.56 km/giờ

Điểm ngưng

18 °C

Chỉ số UV

0