Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 13:19 | 09/12/2021
Ngày/Đêm
25/ 19°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1019 mb

Gió

3.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 18°
Sáng/Tối
18/ 21°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 20°
Sáng/Tối
18/ 20°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 19°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1020 mb

Gió

3.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1020 mb

Gió

2.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 17:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 20°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 17:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 20°
Sáng/Tối
19/ 24°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 17:20
Mưa nhẹ
Huyện Quảng Điền
Đã cập nhật 60 phút trước
Mây rải rác 24°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 24°.

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:17
Thấp/Cao

17°/25°

Độ ẩm

83%

Áp suất

1021 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.54 km/giờ

Điểm ngưng

20 °C

Chỉ số UV

6.86