Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 07:56 | 28/06/2022
Ngày/Đêm
31/ 28°
Sáng/Tối
27/ 30°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 28°
Sáng/Tối
28/ 30°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
28/ 30°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
28/ 29°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 28°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 28°
Sáng/Tối
28/ 29°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
28/ 29°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 28°
Sáng/Tối
28/ 29°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 28°
Sáng/Tối
28/ 30°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 27°
Sáng/Tối
28/ 29°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 28°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 28°
Sáng/Tối
28/ 29°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 28°
Sáng/Tối
28/ 29°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 28°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 28°
Sáng/Tối
28/ 29°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 28°
Sáng/Tối
28/ 29°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 28°
Sáng/Tối
28/ 29°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
28/ 31°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 29°
Sáng/Tối
28/ 30°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
28/ 29°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 28°
Sáng/Tối
28/ 30°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 28°
Sáng/Tối
28/ 30°
Áp suất

1001 mb

Gió

5.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:25
Mây cụm
Ngày/Đêm
31/ 28°
Sáng/Tối
28/ 29°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 28°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 28°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 28°
Sáng/Tối
27/ 30°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 28°
Sáng/Tối
28/ 30°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 28°
Sáng/Tối
28/ 30°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:23
Mưa nhẹ
Huyện Quảng Điền
Đã cập nhật 12 phút trước
Nhiều mây 30°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 33°.

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:26
Thấp/Cao

26°/36°

Độ ẩm

61%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.27 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

3.1