Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 08:22 | 26/06/2022
Thấp/Cao
21/ 21°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
21/ 21°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
25/ 25°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
33/ 33°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
35/ 35°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
28/ 28°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
23/ 23°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
22/ 22°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mây cụm
Huyện A Lưới
Đã cập nhật 19 phút trước
Nhiều mây 27°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 29°.

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:26
Thấp/Cao

21°/35°

Độ ẩm

64%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.67 km/giờ

Điểm ngưng

20 °C

Chỉ số UV

3.01