Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 01:41 | 28/09/2022
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

994 mb

Gió

6.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:43
Mưa rất nặng
Ngày/Đêm
29/ 21°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 21°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:39
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
20/ 24°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:38
Mưa nhẹ
Huyện A Lưới
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa vừa 21°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 22°.

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:43
Thấp/Cao

20°/29°

Độ ẩm

99%

Áp suất

997 mb

Tầm nhìn

0.16 km

Gió

3.52 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

0