Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 09:23 | 09/06/2023
Ngày/Đêm
30/ 22°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:22
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:22
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31/ 22°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1004 mb

Gió

3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:23
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:23
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:23
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
22/ 31°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:23
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
22/ 31°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:24
Nhiều mây
Đã cập nhật 17 phút trước
Nhiều mây 29°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 31°.

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:22
Thấp/Cao

22°/31°

Độ ẩm

58%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.31 km/giờ

Điểm ngưng

20 °C

Chỉ số UV

5.39