Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:23 | 25/02/2024
Ngày/Đêm
28/ 18.4°
Sáng/Tối
16.1/ 20°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 17:56
Mây thưa
Ngày/Đêm
29.3/ 17.2°
Sáng/Tối
16.2/ 19.8°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 17:57
Mây thưa
Ngày/Đêm
28.1/ 20.7°
Sáng/Tối
16.6/ 21.9°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.6/ 22°
Sáng/Tối
19.2/ 21.1°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.9/ 20.6°
Sáng/Tối
21.3/ 21.7°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:57
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.7/ 20.1°
Sáng/Tối
20.8/ 21.1°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19.6/ 16.3°
Sáng/Tối
20.6/ 17.8°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.5/ 18.6°
Sáng/Tối
16.7/ 18.7°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:58
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34.8/ 24.6°
Sáng/Tối
21.6/ 24.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:58
Mây thưa
Ngày/Đêm
32.2/ 24.4°
Sáng/Tối
23.8/ 26.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:59
Mây cụm
Ngày/Đêm
37.5/ 26.6°
Sáng/Tối
24.8/ 25.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:59
Mây thưa
Ngày/Đêm
36.9/ 24.1°
Sáng/Tối
25.9/ 26.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:59
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.2/ 23.2°
Sáng/Tối
24.1/ 23.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.4/ 22.6°
Sáng/Tối
24.3/ 22.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 18:00
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.9/ 21.3°
Sáng/Tối
23.3/ 22.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 18:00
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây thưa 28.2°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 27.2°.

Mặt trời mọc/lặn
06:12 17:56
Thấp/Cao

16.3°/30°

Độ ẩm

41%

Áp suất

1017 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.5 km/giờ

Điểm ngưng

13 °C

Chỉ số UV

11.36