Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:02 | 28/09/2022
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
23/ 22°
Áp suất

994 mb

Gió

6.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:43
Mưa rất nặng
Ngày/Đêm
29/ 21°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 21°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:39
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
20/ 24°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 21°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 21°
Sáng/Tối
20/ 24°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
20/ 24°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 20°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 20°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1013 mb

Gió

2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:32
Mưa vừa
Huyện A Lưới
Đã cập nhật 10 phút trước
Mưa cường độ nặng 23°

C

F

Mưa cường độ nặng

Cảm giác như 23°.

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:43
Thấp/Cao

20°/29°

Độ ẩm

99%

Áp suất

992 mb

Tầm nhìn

0.12 km

Gió

6.76 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0