Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 18:33 | 22/01/2022
Ngày/Đêm
27/ 19°
Sáng/Tối
16/ 19°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 20°
Sáng/Tối
18/ 20°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 20°
Sáng/Tối
18/ 20°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 19°
Sáng/Tối
18/ 20°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 19°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 19°
Sáng/Tối
17/ 20°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:44
Ít mây
Ngày/Đêm
28/ 19°
Sáng/Tối
17/ 19°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:45
Mây rải rác
Ngày/Đêm
29/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 17°
Sáng/Tối
19/ 17°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 18°
Sáng/Tối
17/ 18°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:46
Nhiều mây
Ngày/Đêm
26/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
18/ 18°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 18°
Sáng/Tối
18/ 18°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 20°
Sáng/Tối
18/ 20°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:49
Mưa nhẹ
Huyện A Lưới
Đã cập nhật 7 phút trước
Ít mây 19°

C

F

Ít mây

Cảm giác như 20°.

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:41
Thấp/Cao

18°/28°

Độ ẩm

97%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.75 km/giờ

Điểm ngưng

19 °C

Chỉ số UV

0