Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:34 | 23/07/2024
Ngày/Đêm
27.4/ 23.8°
Sáng/Tối
23.2/ 26.7°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.5/ 23.5°
Sáng/Tối
24/ 24.8°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:25
Nhiều mây
Ngày/Đêm
24.4/ 22.3°
Sáng/Tối
23.3/ 23.4°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 23.7°
Sáng/Tối
22.6/ 23.4°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.9/ 23.3°
Sáng/Tối
23.9/ 25.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:24
Nhiều mây
Ngày/Đêm
27.3/ 23.8°
Sáng/Tối
23.6/ 27.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:24
Nhiều mây
Ngày/Đêm
23.9/ 22.6°
Sáng/Tối
23.1/ 23°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.1/ 23.5°
Sáng/Tối
22.8/ 24.7°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.1/ 23.5°
Sáng/Tối
23.3/ 26.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.1/ 23°
Sáng/Tối
23.4/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:22
Nhiều mây
Ngày/Đêm
25.9/ 23.5°
Sáng/Tối
23.7/ 28.7°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:22
Nhiều mây
Ngày/Đêm
25.7/ 22.8°
Sáng/Tối
22/ 30.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.6/ 22.1°
Sáng/Tối
21.3/ 27.4°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.9/ 23.2°
Sáng/Tối
22.5/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.5/ 22.3°
Sáng/Tối
21.8/ 23.7°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:20
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa nhẹ 28.5°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 30.9°.

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:25
Thấp/Cao

23.5°/28.1°

Độ ẩm

64%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.16 km/giờ

Điểm ngưng

21.6 °C

Chỉ số UV

2.99