Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 12:18 | 26/06/2022
Ngày/Đêm
33/ 22°
Sáng/Tối
20/ 24°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:26
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34/ 22°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:26
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33/ 22°
Sáng/Tối
22/ 32°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 23°
Sáng/Tối
22/ 32°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 21°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
21/ 29°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:27
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:27
Nhiều mây
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:27
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
23/ 32°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
22/ 31°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 22°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 23°
Sáng/Tối
22/ 30°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:27
Mưa nhẹ
Huyện A Lưới
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 34°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 35°.

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:26
Thấp/Cao

21°/35°

Độ ẩm

41%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.32 km/giờ

Điểm ngưng

18 °C

Chỉ số UV

7.96