Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 18:13 | 23/03/2023
Ngày/Đêm
36/ 24°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 18:02
Mây thưa
Ngày/Đêm
36/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:02
Mây rải rác
Ngày/Đêm
37/ 21°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 20°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
19/ 23°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:02
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:02
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 20°
Sáng/Tối
19/ 25°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:03
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 20°
Sáng/Tối
20/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:03
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 20°
Sáng/Tối
20/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 20°
Sáng/Tối
20/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:03
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 19°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:03
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
30/ 20°
Sáng/Tối
19/ 24°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 21°
Sáng/Tối
19/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 23°
Sáng/Tối
20/ 25°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:04
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 24 phút trước
Mây cụm 26°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:53 18:02
Thấp/Cao

23°/38°

Độ ẩm

63%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.41 km/giờ

Điểm ngưng

18 °C

Chỉ số UV

0