Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 14:50 | 06/10/2022
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
20/ 24°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 21°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 21°
Sáng/Tối
20/ 24°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 21°
Sáng/Tối
21/ 20°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:33
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
20/ 19°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:33
Mưa rất nặng
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:32
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 18°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:30
Mưa vừa
Huyện A Lưới
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 25°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:36
Thấp/Cao

20°/29°

Độ ẩm

83%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.78 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0

Tin tức thời tiết