Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:55 | 04/12/2023
Ngày/Đêm
21.1/ 20.1°
Sáng/Tối
20.6/ 21.4°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.4/ 22°
Sáng/Tối
20.6/ 21.3°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.4/ 20.4°
Sáng/Tối
19.9/ 21.1°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
18.3/ 18.7°
Sáng/Tối
19.7/ 18.3°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22/ 20.6°
Sáng/Tối
19.2/ 22.9°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.9/ 21.4°
Sáng/Tối
18.5/ 26.9°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.1/ 22.8°
Sáng/Tối
20.3/ 26°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.3/ 21.3°
Sáng/Tối
20.5/ 26.1°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.2/ 21.2°
Sáng/Tối
20.4/ 26.4°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.6/ 19.3°
Sáng/Tối
20.6/ 25.7°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:20
Mây cụm
Đã cập nhật 22 phút trước
Nhiều mây 21.1°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 22.9°.

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:17
Thấp/Cao

19.1°/25.2°

Độ ẩm

99%

Áp suất

1014 mb

Tầm nhìn

0.73 km

Gió

0.94 km/giờ

Điểm ngưng

21.3 °C

Chỉ số UV

0.65