Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 09:55 | 04/02/2023
Ngày/Đêm
25/ 20°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 19°
Sáng/Tối
18/ 21°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:49
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 19°
Sáng/Tối
18/ 21°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:49
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 20°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 21°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 20°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 20°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:51
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 21°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 21°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
22/ 21°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:52
Mưa vừa
Đã cập nhật 6 phút trước
Mây thưa 25°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:48
Thấp/Cao

18°/27°

Độ ẩm

70%

Áp suất

1014 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.57 km/giờ

Điểm ngưng

19 °C

Chỉ số UV

0