Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:55 | 12/06/2024
Ngày/Đêm
30.9/ 23.6°
Sáng/Tối
22.3/ 27.8°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:23
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32.8/ 23.1°
Sáng/Tối
23.3/ 30.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:23
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34.6/ 24.1°
Sáng/Tối
23.3/ 32.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.5/ 22.8°
Sáng/Tối
24.5/ 24.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:24
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.5/ 22.8°
Sáng/Tối
22.8/ 27.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:24
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.6/ 22.8°
Sáng/Tối
22.3/ 30.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.6/ 23.4°
Sáng/Tối
21.5/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.6/ 22.2°
Sáng/Tối
22.4/ 27.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 23.7°
Sáng/Tối
21.1/ 28.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:25
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 23.1°
Sáng/Tối
22.6/ 30.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:25
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 26 phút trước
Nhiều mây 24.8°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 24.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:23
Thấp/Cao

23.5°/35.9°

Độ ẩm

84%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.94 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0