Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:22 | 22/04/2024
Thấp/Cao
25.7/ 25.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
25.4/ 25.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
27/ 26.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
29.1/ 29.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
31.1/ 31.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
32.9/ 32.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
27/ 27.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
26.4/ 26.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mây cụm
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa nhẹ 26.3°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 26.6°.

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:17
Thấp/Cao

26°/33.7°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.85 km/giờ

Điểm ngưng

25.8 °C

Chỉ số UV

0.12