Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:28 | 29/05/2024
Ngày/Đêm
33.8/ 28.5°
Sáng/Tối
27.2/ 30.1°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.9/ 29°
Sáng/Tối
28.7/ 29.3°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.3/ 26.3°
Sáng/Tối
28.6/ 27.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.7/ 27.1°
Sáng/Tối
26.2/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:33
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
28.1/ 27.2°
Sáng/Tối
27/ 28.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 28.5°
Sáng/Tối
27.8/ 29.5°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.3/ 28.8°
Sáng/Tối
28.3/ 29.3°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.3/ 27.5°
Sáng/Tối
27.5/ 28.8°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.3/ 25.9°
Sáng/Tối
28/ 26.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:35
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
26.3/ 26.5°
Sáng/Tối
25/ 26.2°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:35
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
28.8/ 27.8°
Sáng/Tối
26.7/ 27.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.3/ 26.8°
Sáng/Tối
27.7/ 27.3°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.7/ 26.7°
Sáng/Tối
26.7/ 28.1°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.2/ 26.1°
Sáng/Tối
27.8/ 27.5°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.1/ 27.1°
Sáng/Tối
27.9/ 29.6°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:37
Mây cụm
Ngày/Đêm
32.4/ 28.5°
Sáng/Tối
27.2/ 30.2°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.3/ 28.8°
Sáng/Tối
28.7/ 30.7°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:38
Mây rải rác
Ngày/Đêm
33.6/ 29.1°
Sáng/Tối
28.2/ 30°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 29.3°
Sáng/Tối
28.5/ 30.4°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.8/ 29.2°
Sáng/Tối
28.4/ 30°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.5/ 28.4°
Sáng/Tối
29.7/ 30.6°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.3/ 29.1°
Sáng/Tối
28.1/ 31.6°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.5/ 29°
Sáng/Tối
28.9/ 31.3°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.1/ 29.5°
Sáng/Tối
28.9/ 31.3°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.5/ 28.6°
Sáng/Tối
28.9/ 31°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.8/ 28.8°
Sáng/Tối
28.5/ 30°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.1/ 28.6°
Sáng/Tối
28.6/ 30.2°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.9/ 28.8°
Sáng/Tối
28.3/ 29.9°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.6/ 28.4°
Sáng/Tối
29/ 30.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.6/ 30.3°
Sáng/Tối
28.7/ 30°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:40
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 11 phút trước
Mây cụm 38.7°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 45.5°.

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:32
Thấp/Cao

24.2°/38.8°

Độ ẩm

46%

Áp suất

999 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.23 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

8.25