Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 00:53 | 09/06/2023
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34/ 28°
Sáng/Tối
25/ 34°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 26°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 27°
Sáng/Tối
25/ 33°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
25/ 32°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 27°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:38
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
26/ 32°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 28°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 27°
Sáng/Tối
27/ 31°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:39
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 26°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:36
Thấp/Cao

25°/36°

Độ ẩm

90%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.43 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

0