Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 02:50 | 21/05/2022
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:29
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:29
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:29
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:30
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:30
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:32
Mưa nhẹ
Huyện Yên Định
Đã cập nhật 26 phút trước
Nhiều mây 23°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 24°.

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:29
Thấp/Cao

22°/26°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

4.02 km

Gió

1.01 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0