Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 18:48 | 24/07/2024
Ngày/Đêm
32.7/ 26.3°
Sáng/Tối
24.2/ 27°
Áp suất

996 mb

Gió

2.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.7/ 26.5°
Sáng/Tối
25.9/ 30.3°
Áp suất

996 mb

Gió

1.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34.8/ 28.3°
Sáng/Tối
25.9/ 31.2°
Áp suất

996 mb

Gió

3.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:37
Nhiều mây
Ngày/Đêm
36.6/ 29.7°
Sáng/Tối
27.7/ 30.2°
Áp suất

998 mb

Gió

3.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.6/ 27.2°
Sáng/Tối
28.6/ 27.8°
Áp suất

998 mb

Gió

3.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.3/ 25.8°
Sáng/Tối
26.2/ 25.8°
Áp suất

997 mb

Gió

1.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.3/ 26.9°
Sáng/Tối
25.3/ 26°
Áp suất

998 mb

Gió

1.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.7/ 26.5°
Sáng/Tối
25.8/ 26.4°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.4/ 28.6°
Sáng/Tối
26.5/ 29.4°
Áp suất

998 mb

Gió

1.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:34
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35.5/ 28.7°
Sáng/Tối
27.6/ 30.4°
Áp suất

996 mb

Gió

3.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:34
Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa cường độ nặng 28°

C

F

Mưa cường độ nặng

Cảm giác như 31.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:38
Thấp/Cao

25.2°/35°

Độ ẩm

89%

Áp suất

995 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.17 km/giờ

Điểm ngưng

25.2 °C

Chỉ số UV

0