Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:47 | 21/04/2024
Ngày/Đêm
33.4/ 26.6°
Sáng/Tối
25.5/ 32.3°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:17
Mây rải rác
Ngày/Đêm
31.7/ 26°
Sáng/Tối
26.5/ 28.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.8/ 24.5°
Sáng/Tối
25.7/ 25.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.6/ 25.6°
Sáng/Tối
24.4/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.9/ 26.7°
Sáng/Tối
24.2/ 33.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.7/ 27.2°
Sáng/Tối
25.4/ 33.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:19
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
36.1/ 29.4°
Sáng/Tối
26.3/ 35.7°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:19
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
35.9/ 27.7°
Sáng/Tối
27.2/ 38.1°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:19
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
36.9/ 29.7°
Sáng/Tối
26.2/ 34.3°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:20
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
39/ 29°
Sáng/Tối
27.1/ 34.8°
Áp suất

1001 mb

Gió

5.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:20
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
26.4/ 25.9°
Sáng/Tối
28.4/ 31.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.1/ 24.2°
Sáng/Tối
24.2/ 29.9°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.6/ 24.2°
Sáng/Tối
24.4/ 29.4°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 25.1°
Sáng/Tối
23.8/ 32.2°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.9/ 35.6°
Sáng/Tối
25.5/ 35.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:22
Mây cụm
Đã cập nhật vài giây trước
Mây rải rác 26.9°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 26.7°.

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:17
Thấp/Cao

24°/39.5°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.47 km/giờ

Điểm ngưng

25.6 °C

Chỉ số UV

0