Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 13:19 | 23/05/2022
Ngày/Đêm
32/ 24°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1000 mb

Gió

3.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:29
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:30
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
25/ 32°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
25/ 33°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
25/ 32°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 29°
Sáng/Tối
26/ 35°
Áp suất

1000 mb

Gió

4.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 29°
Sáng/Tối
27/ 36°
Áp suất

1000 mb

Gió

3.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:34
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34/ 29°
Sáng/Tối
27/ 37°
Áp suất

999 mb

Gió

5.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:34
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34/ 30°
Sáng/Tối
27/ 37°
Áp suất

997 mb

Gió

5.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:35
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
28/ 29°
Áp suất

1001 mb

Gió

5.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:35
Nhiều mây
Huyện Yên Định
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 31°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 37°.

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:29
Thấp/Cao

24°/31°

Độ ẩm

73%

Áp suất

1001 mb

Tầm nhìn

3.52 km

Gió

1.8 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

7.5