Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 09:50 | 01/10/2022
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:45
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:41
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
23/ 22°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:37
Mưa rất nặng
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:34
Mưa vừa
Huyện Yên Định
Đã cập nhật 6 phút trước
Nhiều mây 26°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:46
Thấp/Cao

23°/27°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.96 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0

Tin tức thời tiết