Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 19:18 | 23/03/2023
Ngày/Đêm
39/ 26°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1003 mb

Gió

6.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 18:09
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
39/ 25°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1004 mb

Gió

7.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 18:09
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
22/ 21°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 18:10
Mưa vừa
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
20/ 19°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
19/ 22°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
25/ 24°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:11
Mưa vừa
Ngày/Đêm
20/ 18°
Sáng/Tối
20/ 18°
Áp suất

1014 mb

Gió

5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 18°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 20°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 20°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:12
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 18 phút trước
Mây cụm 27°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 29°.

Mặt trời mọc/lặn
05:59 18:09
Thấp/Cao

23°/38°

Độ ẩm

67%

Áp suất

1001 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.08 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

0