Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 11:11 | 20/04/2024
Thấp/Cao
25.2/ 25°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Bầu trời quang đãng
Thấp/Cao
24.5/ 25°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Mây thưa
Thấp/Cao
26.9/ 26.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
36.3/ 36.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Mây thưa
Thấp/Cao
39.3/ 39°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1001 mb

Mây thưa
Thấp/Cao
32.6/ 32°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

999 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
27.5/ 27.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
25/ 25°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Mây thưa
Đã cập nhật vài giây trước
Bầu trời quang đãng 38.5°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 40.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:17
Thấp/Cao

24.2°/40.6°

Độ ẩm

29%

Áp suất

1002 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.1 km/giờ

Điểm ngưng

17.5 °C

Chỉ số UV

6.17