Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:50 | 23/05/2024
Ngày/Đêm
28.2/ 25°
Sáng/Tối
24/ 26.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:30
Nhiều mây

01:00

24.6°C / 25.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
94%
1.07 km/giờ

04:00

24.9°C / 25.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
94%
0.66 km/giờ

07:00

25.9°C / 26.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
93%
0.46 km/giờ

10:00

27.2°C / 29.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
82%
0.87 km/giờ

13:00

26.4°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
83%
1.29 km/giờ

16:00

26.7°C / 26.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
86%
1.04 km/giờ

19:00

25.5°C / 26.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
91%
1.23 km/giờ

22:00

24.3°C / 25.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
1.22 km/giờ
Ngày/Đêm
25.6/ 26°
Sáng/Tối
24.5/ 30.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:30
Mưa nhẹ

01:00

24.7°C / 25.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.88 km/giờ

04:00

24.2°C / 25.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
1.01 km/giờ

07:00

24.8°C / 25.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.73 km/giờ

10:00

25.2°C / 26.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
0.43 km/giờ

13:00

26.2°C / 26.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
0.93 km/giờ

16:00

31.6°C / 35.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
64%
2.19 km/giờ

19:00

27°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
85%
1.67 km/giờ

22:00

26.5°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
90%
0.95 km/giờ
Ngày/Đêm
29.2/ 27.3°
Sáng/Tối
25.4/ 32.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:31
Nhiều mây

01:00

25.2°C / 26.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
92%
0.86 km/giờ

04:00

25.4°C / 26.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
95%
0.96 km/giờ

07:00

27.6°C / 30.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
85%
0.67 km/giờ

10:00

28.8°C / 32°C
Nhiều mây Nhiều mây
79%
0.94 km/giờ

13:00

33.2°C / 38°C
Nhiều mây Nhiều mây
56%
2.15 km/giờ

16:00

32.2°C / 37.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
63%
2.93 km/giờ

19:00

28.4°C / 32.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
81%
1.96 km/giờ

22:00

27.9°C / 30.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
84%
1.56 km/giờ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 24.4°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 25.6°.

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:29
Thấp/Cao

24.8°/31.3°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.07 km/giờ

Điểm ngưng

23.8 °C

Chỉ số UV

0