Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:30 | 06/10/2022
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1021 mb

Gió

5.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
18/ 23°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:38
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
20/ 25°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:37
Nhiều mây
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
19/ 26°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:37
Mây thưa
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
20/ 26°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:36
Mây thưa
Ngày/Đêm
27/ 20°
Sáng/Tối
19/ 27°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:35
Nhiều mây
Huyện Như Xuân
Đã cập nhật 3 phút trước
Mây cụm 28°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 32°.

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:42
Thấp/Cao

22°/28°

Độ ẩm

82%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.5 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

9

Tin tức thời tiết