Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 19:03 | 23/03/2023
Ngày/Đêm
41/ 25°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 18:09
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
40/ 23°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 18:09
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 18:10
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
22/ 20°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 18:10
Mưa vừa
Ngày/Đêm
20/ 18°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 18°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 20°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 23°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 18:11
Mưa vừa
Ngày/Đêm
37/ 23°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
24/ 22°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:12
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:12
Mây cụm
Ngày/Đêm
34/ 23°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:13
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây rải rác 28°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 29°.

Mặt trời mọc/lặn
06:00 18:09
Thấp/Cao

22°/41°

Độ ẩm

54%

Áp suất

1000 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.7 km/giờ

Điểm ngưng

18 °C

Chỉ số UV

0