Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 09:46 | 26/06/2022
Ngày/Đêm
35/ 26°
Sáng/Tối
27/ 31°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:40
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
39/ 28°
Sáng/Tối
25/ 32°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:40
Mây rải rác
Ngày/Đêm
40/ 28°
Sáng/Tối
29/ 31°
Áp suất

999 mb

Gió

1.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:40
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35/ 24°
Sáng/Tối
29/ 27°
Áp suất

999 mb

Gió

2.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:40
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:40
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 27°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

999 mb

Gió

1.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:40
Nhiều mây
Ngày/Đêm
36/ 28°
Sáng/Tối
27/ 30°
Áp suất

996 mb

Gió

1.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
39/ 26°
Sáng/Tối
28/ 26°
Áp suất

995 mb

Gió

1.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:41
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
36/ 25°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

998 mb

Gió

2.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
36/ 26°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

999 mb

Gió

1.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33/ 26°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33/ 26°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

999 mb

Gió

1.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34/ 26°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

999 mb

Gió

0.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36/ 27°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

998 mb

Gió

1.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:40
Mưa nhẹ
Huyện Như Xuân
Đã cập nhật 19 phút trước
Bầu trời quang đãng 32°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 36°.

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:40
Thấp/Cao

25°/40°

Độ ẩm

58%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.19 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

5.89