Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:53 | 28/09/2022
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

1004 mb

Gió

6.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:49
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:48
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:48
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:46
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:45
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:37
Mưa vừa
Huyện Như Xuân
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa cường độ nặng 23°

C

F

Mưa cường độ nặng

Cảm giác như 24°.

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:49
Thấp/Cao

22°/23°

Độ ẩm

99%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

3.27 km

Gió

3.67 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0