Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 09:51 | 20/01/2022
Ngày/Đêm
21/ 18°
Sáng/Tối
16/ 18°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
17/ 20°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:43
Nhiều mây
Ngày/Đêm
23/ 19°
Sáng/Tối
18/ 20°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 20°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 22°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 16°
Sáng/Tối
19/ 17°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:48
Mưa vừa
Ngày/Đêm
14/ 13°
Sáng/Tối
14/ 13°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
12/ 11°
Sáng/Tối
12/ 11°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:49
Nhiều mây
Ngày/Đêm
12/ 12°
Sáng/Tối
11/ 12°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:50
Nhiều mây
Ngày/Đêm
15/ 13°
Sáng/Tối
12/ 14°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:50
Nhiều mây
Ngày/Đêm
14/ 12°
Sáng/Tối
13/ 13°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:51
Nhiều mây
Huyện Như Xuân
Đã cập nhật vài giây trước
Mây rải rác 20°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 20°.

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:42
Thấp/Cao

17°/22°

Độ ẩm

56%

Áp suất

1019 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.1 km/giờ

Điểm ngưng

11 °C

Chỉ số UV

2.87