Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 04:53 | 24/07/2024
Ngày/Đêm
30.3/ 24.4°
Sáng/Tối
24.4/ 26.2°
Áp suất

997 mb

Gió

1.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.9/ 25.1°
Sáng/Tối
24.8/ 28.4°
Áp suất

996 mb

Gió

1.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
36.1/ 27.5°
Sáng/Tối
24.4/ 31.8°
Áp suất

995 mb

Gió

2.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
38.3/ 27.9°
Sáng/Tối
28/ 30.6°
Áp suất

997 mb

Gió

2.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.4/ 28°
Sáng/Tối
26.6/ 27.7°
Áp suất

998 mb

Gió

1.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.7/ 26.9°
Sáng/Tối
26.3/ 27.7°
Áp suất

998 mb

Gió

0.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:36
Nhiều mây
Ngày/Đêm
26.5/ 26°
Sáng/Tối
24/ 25.5°
Áp suất

999 mb

Gió

1.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.8/ 25.3°
Sáng/Tối
24.4/ 26.2°
Áp suất

999 mb

Gió

1.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34.6/ 26.7°
Sáng/Tối
25.2/ 27.1°
Áp suất

998 mb

Gió

1.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.7/ 27.6°
Sáng/Tối
26.9/ 28.8°
Áp suất

997 mb

Gió

1.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25.6°
Sáng/Tối
25.8/ 25.1°
Áp suất

997 mb

Gió

1.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.6/ 24.4°
Sáng/Tối
24.6/ 24.8°
Áp suất

1000 mb

Gió

0.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.2/ 25.2°
Sáng/Tối
24.7/ 26.4°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:32
Nhiều mây
Ngày/Đêm
38.7/ 27.8°
Sáng/Tối
25.1/ 28°
Áp suất

996 mb

Gió

2.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
39.1/ 28.6°
Sáng/Tối
26.3/ 32°
Áp suất

995 mb

Gió

1.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:31
Mây rải rác
Đã cập nhật 15 phút trước
Mưa nhẹ 24.8°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:38
Thấp/Cao

24.1°/32.8°

Độ ẩm

98%

Áp suất

997 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.47 km/giờ

Điểm ngưng

23.8 °C

Chỉ số UV

0