Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 16:37 | 29/02/2024
Ngày/Đêm
21.2/ 16°
Sáng/Tối
18/ 20.9°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 18:03
Nhiều mây
Ngày/Đêm
15.7/ 14.4°
Sáng/Tối
15.6/ 15.1°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 18:03
Nhiều mây
Ngày/Đêm
16.7/ 16.4°
Sáng/Tối
14/ 17°
Áp suất

1020 mb

Gió

2.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 18:03
Nhiều mây
Ngày/Đêm
25.1/ 17.9°
Sáng/Tối
16.8/ 19.9°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 18:04
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35.8/ 22.2°
Sáng/Tối
18.9/ 24.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 18:04
Mây cụm
Ngày/Đêm
40.1/ 24.9°
Sáng/Tối
21.9/ 26.3°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 18:04
Mây thưa
Ngày/Đêm
26.1/ 22.1°
Sáng/Tối
22.6/ 23.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 18:05
Mây rải rác
Ngày/Đêm
22.1/ 18.7°
Sáng/Tối
21.2/ 19.5°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 18:05
Nhiều mây
Ngày/Đêm
26.8/ 20.1°
Sáng/Tối
18.4/ 20.9°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 18:05
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.6/ 23.9°
Sáng/Tối
20.4/ 23.8°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.6/ 23.3°
Sáng/Tối
23.7/ 24.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19.8/ 18.8°
Sáng/Tối
21.9/ 18.9°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20.3/ 18.3°
Sáng/Tối
17.2/ 19.5°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 18:06
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28.9/ 21.5°
Sáng/Tối
19.1/ 22.6°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.2/ 23.5°
Sáng/Tối
22.5/ 25.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 18:07
Mây cụm
Đã cập nhật 18 phút trước
Nhiều mây 21.2°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 21.1°.

Mặt trời mọc/lặn
06:18 18:03
Thấp/Cao

13.9°/21°

Độ ẩm

72%

Áp suất

1014 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.64 km/giờ

Điểm ngưng

16.2 °C

Chỉ số UV

1.13