Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 09:12 | 09/06/2023
Ngày/Đêm
29/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34/ 29°
Sáng/Tối
27/ 31°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 28°
Sáng/Tối
26/ 32°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 29°
Sáng/Tối
27/ 32°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 27°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:36
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 22 phút trước
Mưa vừa 28°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 31°.

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:34
Thấp/Cao

26°/35°

Độ ẩm

83%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.17 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

1.69