Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 13:11 | 18/05/2022
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:26
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:27
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

1004 mb

Gió

7.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:27
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:28
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
26/ 30°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:31
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:31
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:31
Mưa nhẹ
Huyện Hậu Lộc
Đã cập nhật 6 phút trước
Nhiều mây 28°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 29°.

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:26
Thấp/Cao

24°/29°

Độ ẩm

62%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.8 km/giờ

Điểm ngưng

20 °C

Chỉ số UV

10.93