Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 15:18 | 29/02/2024
Ngày/Đêm
20.8/ 16.9°
Sáng/Tối
18.7/ 19.2°
Áp suất

1016 mb

Gió

5.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 18:01
Nhiều mây
Ngày/Đêm
15.1/ 14.4°
Sáng/Tối
15.5/ 16°
Áp suất

1020 mb

Gió

4.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 18:01
Nhiều mây
Ngày/Đêm
16.5/ 17.4°
Sáng/Tối
13/ 17.8°
Áp suất

1020 mb

Gió

3.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 18:01
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21.5/ 19.5°
Sáng/Tối
17.9/ 19.2°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 18:02
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28.7/ 23.3°
Sáng/Tối
20.2/ 23.4°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 18:02
Mây cụm
Ngày/Đêm
31.1/ 23.7°
Sáng/Tối
23/ 24.2°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 18:02
Mây rải rác
Ngày/Đêm
24/ 22.9°
Sáng/Tối
22.9/ 22.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21.2/ 19.4°
Sáng/Tối
21.3/ 19.5°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 18:03
Nhiều mây
Ngày/Đêm
23.1/ 20.9°
Sáng/Tối
19.8/ 20.8°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.8/ 22.8°
Sáng/Tối
21.3/ 23.8°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.3/ 22.3°
Sáng/Tối
23.3/ 24°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19.7/ 18.7°
Sáng/Tối
21.5/ 19.7°
Áp suất

1014 mb

Gió

6.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 18:04
Mưa vừa
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
18.1/ 19.4°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.4/ 22°
Sáng/Tối
19.1/ 21.7°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.6/ 23.7°
Sáng/Tối
22.9/ 23.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 18:05
Mây cụm
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 21.5°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 21.9°.

Mặt trời mọc/lặn
06:17 18:01
Thấp/Cao

13.5°/21.8°

Độ ẩm

72%

Áp suất

1015 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.76 km/giờ

Điểm ngưng

15.4 °C

Chỉ số UV

1.52