Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:19 | 25/09/2022
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:50
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:49
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

8.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:48
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
26/ 25°
Áp suất

1006 mb

Gió

11.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:47
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1007 mb

Gió

8.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:46
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:45
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 27°
Sáng/Tối
23/ 33°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:44
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
26/ 30°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:41
Mưa rất nặng
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 26°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:38
Mưa cường độ nặng
Huyện Hậu Lộc
Đã cập nhật 8 phút trước
Mưa cường độ nặng 24°

C

F

Mưa cường độ nặng

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:50
Thấp/Cao

23°/31°

Độ ẩm

90%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

8.8 km

Gió

1.93 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0