Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 20:42 | 14/07/2024
Ngày/Đêm
32.1/ 28.4°
Sáng/Tối
28.8/ 29.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

6.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.5/ 27.9°
Sáng/Tối
27.3/ 29.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.9/ 26.7°
Sáng/Tối
26.8/ 28.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:38
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
28.1/ 27.1°
Sáng/Tối
26.9/ 27°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.8/ 26.3°
Sáng/Tối
26.5/ 27.4°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.5/ 27.4°
Sáng/Tối
27.4/ 28.2°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.1/ 28.5°
Sáng/Tối
27.6/ 29.5°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.2/ 27.5°
Sáng/Tối
27.8/ 28.1°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.8/ 28.3°
Sáng/Tối
26.4/ 29.6°
Áp suất

999 mb

Gió

2.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34.6/ 29.9°
Sáng/Tối
27.8/ 30.5°
Áp suất

996 mb

Gió

5.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:36
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35.6/ 27.1°
Sáng/Tối
28.9/ 30.6°
Áp suất

996 mb

Gió

4.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.4/ 27.8°
Sáng/Tối
26.4/ 27.3°
Áp suất

997 mb

Gió

2.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.2/ 28.8°
Sáng/Tối
26.3/ 28.3°
Áp suất

997 mb

Gió

1.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.5/ 28.5°
Sáng/Tối
27.4/ 29.8°
Áp suất

995 mb

Gió

2.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.9/ 29°
Sáng/Tối
27.9/ 30.6°
Áp suất

995 mb

Gió

3.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:35
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 2 phút trước
Mưa nhẹ 28.4°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 33.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:39
Thấp/Cao

26.5°/30°

Độ ẩm

83%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.44 km/giờ

Điểm ngưng

25.6 °C

Chỉ số UV

0