Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:43 | 24/03/2023
Ngày/Đêm
32/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 18:08
Mây thưa
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 18:08
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
23/ 21°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
21/ 20°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:10
Mây cụm
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 19°
Sáng/Tối
21/ 19°
Áp suất

1014 mb

Gió

6.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 21°
Sáng/Tối
19/ 23°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
21/ 20°
Áp suất

1014 mb

Gió

5.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
19/ 22°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:11
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 1 phút trước
Mây rải rác 25°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
05:57 18:08
Thấp/Cao

23°/32°

Độ ẩm

81%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.34 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

0.57