Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:31 | 20/04/2024
Ngày/Đêm
29.2/ 28.5°
Sáng/Tối
27.8/ 29.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:15
Mây cụm
Ngày/Đêm
31/ 28.4°
Sáng/Tối
28.5/ 29.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:16
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.2/ 29°
Sáng/Tối
28.7/ 30.4°
Áp suất

1003 mb

Gió

6.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:16
Mây cụm
Ngày/Đêm
29.6/ 25.1°
Sáng/Tối
27.7/ 26.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.5/ 26.4°
Sáng/Tối
25/ 27.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.4/ 28°
Sáng/Tối
26.8/ 30.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:17
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33.3/ 29.8°
Sáng/Tối
28.8/ 31.5°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:17
Mây rải rác
Ngày/Đêm
34/ 30.4°
Sáng/Tối
29.3/ 32.5°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:18
Mây rải rác
Ngày/Đêm
34.3/ 30.4°
Sáng/Tối
30.4/ 32.3°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:18
Mây cụm
Ngày/Đêm
33.3/ 30.5°
Sáng/Tối
30.3/ 32.6°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:18
Mây cụm
Ngày/Đêm
32.1/ 30.6°
Sáng/Tối
29.6/ 31.8°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:19
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.1/ 28.3°
Sáng/Tối
28.4/ 30.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:19
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32.8/ 29.8°
Sáng/Tối
28.9/ 31.2°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:19
Mây rải rác
Ngày/Đêm
33.2/ 29.8°
Sáng/Tối
28.8/ 31.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:20
Mây rải rác
Ngày/Đêm
33.9/ 29°
Sáng/Tối
28.5/ 31.3°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:20
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30.6/ 29.7°
Sáng/Tối
29.1/ 31.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:21
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33.2/ 29.9°
Sáng/Tối
29.6/ 30.4°
Áp suất

1004 mb

Gió

6.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:21
Mây rải rác
Ngày/Đêm
33.8/ 29.2°
Sáng/Tối
28.5/ 31.9°
Áp suất

1002 mb

Gió

6.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:21
Mây thưa
Ngày/Đêm
32.5/ 28.6°
Sáng/Tối
29.8/ 30.9°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:22
Mây rải rác
Ngày/Đêm
32.4/ 28°
Sáng/Tối
28.5/ 30.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.8/ 27.6°
Sáng/Tối
27.3/ 28.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.3/ 28.8°
Sáng/Tối
27/ 29.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:23
Mây cụm
Ngày/Đêm
32.7/ 29°
Sáng/Tối
28.5/ 30.5°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.5/ 28.1°
Sáng/Tối
28.7/ 30.1°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.8/ 27.2°
Sáng/Tối
28.6/ 27.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.6/ 28.3°
Sáng/Tối
27.6/ 28.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.6/ 27.4°
Sáng/Tối
27.2/ 28.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:25
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.8/ 28.5°
Sáng/Tối
28.9/ 29.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.8/ 29.1°
Sáng/Tối
28.1/ 31.7°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:26
Mây rải rác
Ngày/Đêm
31.7/ 28.5°
Sáng/Tối
29.1/ 29.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:26
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 13 phút trước
Bầu trời quang đãng 26.4°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 26.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:15
Thấp/Cao

25.2°/32.4°

Độ ẩm

87%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.35 km/giờ

Điểm ngưng

24.4 °C

Chỉ số UV

0.44