Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 14:43 | 06/10/2022
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1015 mb

Gió

5.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1016 mb

Gió

7.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
20/ 19°
Áp suất

1022 mb

Gió

9.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 21°
Sáng/Tối
19/ 22°
Áp suất

1020 mb

Gió

6.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:36
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:35
Nhiều mây
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:35
Nhiều mây
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
20/ 27°
Áp suất

1016 mb

Gió

6.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:34
Nhiều mây
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
21/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

7.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:33
Mây rải rác
Huyện Hậu Lộc
Đã cập nhật 27 phút trước
Mây rải rác 30°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 34°.

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:40
Thấp/Cao

24°/30°

Độ ẩm

70%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.8 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

6.67

Tin tức thời tiết