Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 03:50 | 21/05/2022
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:27
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
25/ 23°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:27
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
22/ 23°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:28
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:29
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:29
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 26°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:30
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:30
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 26°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:31
Mưa nhẹ
Huyện Hậu Lộc
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 24°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:27
Thấp/Cao

22°/27°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

9.62 km

Gió

1.1 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0