Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 09:49 | 04/02/2023
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 18°
Sáng/Tối
21/ 19°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:54
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 21°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 21°.

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:49
Thấp/Cao

20°/23°

Độ ẩm

90%

Áp suất

1015 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.45 km/giờ

Điểm ngưng

19 °C

Chỉ số UV

3.13