Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 23:32 | 29/01/2023
Thấp/Cao
13/ 13°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1024 mb

Bầu trời quang đãng
Thấp/Cao
12/ 13°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1023 mb

Bầu trời quang đãng
Thấp/Cao
12/ 12°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1023 mb

Bầu trời quang đãng
Thấp/Cao
18/ 18°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1024 mb

Bầu trời quang đãng
Thấp/Cao
21/ 21°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1019 mb

Bầu trời quang đãng
Thấp/Cao
21/ 21°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Bầu trời quang đãng
Thấp/Cao
17/ 17°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1018 mb

Bầu trời quang đãng
Thấp/Cao
16/ 16°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1019 mb

Bầu trời quang đãng
Đã cập nhật 9 phút trước
Bầu trời quang đãng 14°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 13°.

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:45
Thấp/Cao

12°/22°

Độ ẩm

52%

Áp suất

1024 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.98 km/giờ

Điểm ngưng

4 °C

Chỉ số UV

0