Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 20:04 | 14/07/2024
Ngày/Đêm
30.7/ 27.4°
Sáng/Tối
29.7/ 29.7°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.2/ 27.6°
Sáng/Tối
28/ 27.4°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.5/ 29°
Sáng/Tối
27.8/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.2/ 27.7°
Sáng/Tối
28.8/ 28.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.5/ 27.8°
Sáng/Tối
27/ 28.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.6/ 28.3°
Sáng/Tối
28.6/ 29.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.6/ 29.5°
Sáng/Tối
29.4/ 30.2°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.7/ 29.4°
Sáng/Tối
28.2/ 30.5°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.6/ 29.9°
Sáng/Tối
28.7/ 31.2°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.2/ 29.6°
Sáng/Tối
29.3/ 30.7°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.4/ 29.8°
Sáng/Tối
29.2/ 31°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.1/ 29.9°
Sáng/Tối
29.2/ 30.3°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 29.1°
Sáng/Tối
29.5/ 30.7°
Áp suất

1003 mb

Gió

3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.1/ 29.9°
Sáng/Tối
29.8/ 30.2°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.9/ 29.9°
Sáng/Tối
29.5/ 30.8°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.9/ 28.7°
Sáng/Tối
29.4/ 30.4°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.4/ 30°
Sáng/Tối
29.1/ 30.1°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.8/ 29.4°
Sáng/Tối
29.9/ 31.9°
Áp suất

999 mb

Gió

3.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.2/ 29.4°
Sáng/Tối
29.8/ 31.4°
Áp suất

997 mb

Gió

4.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.6/ 29.6°
Sáng/Tối
29.9/ 31.2°
Áp suất

997 mb

Gió

5.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.9/ 30°
Sáng/Tối
30/ 31.6°
Áp suất

997 mb

Gió

5.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.6/ 28.2°
Sáng/Tối
29.5/ 30.5°
Áp suất

996 mb

Gió

5.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.8/ 28.6°
Sáng/Tối
27.3/ 28.1°
Áp suất

993 mb

Gió

7.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:31
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
31.3/ 28.8°
Sáng/Tối
28.3/ 30.5°
Áp suất

999 mb

Gió

5.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.5/ 28.5°
Sáng/Tối
29/ 30.5°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.2/ 28.1°
Sáng/Tối
29.3/ 30.8°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.8/ 29.3°
Sáng/Tối
28.8/ 30.6°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.3/ 29.9°
Sáng/Tối
29.8/ 31.8°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.4/ 29.2°
Sáng/Tối
29.7/ 31.7°
Áp suất

1000 mb

Gió

3.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.2/ 29.5°
Sáng/Tối
29.9/ 31.7°
Áp suất

1000 mb

Gió

3.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:27
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 26 phút trước
Mây cụm 28.4°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 33°.

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:39
Thấp/Cao

26.2°/31.3°

Độ ẩm

81%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.66 km/giờ

Điểm ngưng

25.2 °C

Chỉ số UV

0