Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:20 | 08/12/2023
Ngày/Đêm
24.8/ 23°
Sáng/Tối
20.4/ 22.7°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:17
Mây thưa
Ngày/Đêm
25.9/ 24.8°
Sáng/Tối
22.4/ 24.1°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.9/ 23.2°
Sáng/Tối
24.6/ 24.8°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.3/ 25°
Sáng/Tối
23.5/ 24.8°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.9/ 24.2°
Sáng/Tối
24.8/ 24.2°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:18
Mây cụm
Ngày/Đêm
24.3/ 23.2°
Sáng/Tối
24.2/ 24°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.2/ 23.8°
Sáng/Tối
23.4/ 24.1°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.3/ 24.8°
Sáng/Tối
23.1/ 24.6°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:19
Mây rải rác
Ngày/Đêm
28.3/ 24.7°
Sáng/Tối
24.7/ 25.6°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:19
Mây thưa
Ngày/Đêm
26.2/ 23.3°
Sáng/Tối
24.6/ 24.8°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22.2/ 20.4°
Sáng/Tối
23/ 22.8°
Áp suất

1018 mb

Gió

5.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17.4/ 15.2°
Sáng/Tối
18.7/ 16.7°
Áp suất

1022 mb

Gió

6.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
14.5/ 12.7°
Sáng/Tối
14.4/ 13.3°
Áp suất

1026 mb

Gió

6.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
14.7/ 12.1°
Sáng/Tối
12.9/ 14.9°
Áp suất

1024 mb

Gió

6.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16.8/ 15.1°
Sáng/Tối
12.4/ 16.5°
Áp suất

1021 mb

Gió

5.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:22
Mây cụm
Ngày/Đêm
17.8/ 15.9°
Sáng/Tối
14.7/ 16.5°
Áp suất

1023 mb

Gió

5.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 17.8°
Sáng/Tối
15.6/ 17.2°
Áp suất

1020 mb

Gió

4.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20.1/ 19.4°
Sáng/Tối
17.4/ 18.5°
Áp suất

1017 mb

Gió

4.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21.5/ 19.1°
Sáng/Tối
18.2/ 19.4°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22.2/ 20.7°
Sáng/Tối
19.6/ 20.1°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:24
Mây cụm
Ngày/Đêm
22.5/ 19.8°
Sáng/Tối
20.7/ 20.7°
Áp suất

1018 mb

Gió

4.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 17.3°
Sáng/Tối
18.4/ 18.8°
Áp suất

1020 mb

Gió

4.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:26
Mây cụm
Ngày/Đêm
18.2/ 16.4°
Sáng/Tối
16.9/ 17.8°
Áp suất

1020 mb

Gió

4.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19.6/ 17.4°
Sáng/Tối
16.8/ 18.7°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:27
Mây rải rác
Ngày/Đêm
21.8/ 19.4°
Sáng/Tối
17.1/ 19.3°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:27
Mây rải rác
Ngày/Đêm
18.9/ 16.2°
Sáng/Tối
18.1/ 17°
Áp suất

1020 mb

Gió

5.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17.2/ 16.6°
Sáng/Tối
15.9/ 17.8°
Áp suất

1019 mb

Gió

4.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:29
Mây cụm
Ngày/Đêm
20.9/ 19.2°
Sáng/Tối
17.1/ 19.8°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20.7/ 19.4°
Sáng/Tối
19.7/ 19.5°
Áp suất

1018 mb

Gió

4.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18.9/ 17.3°
Sáng/Tối
17.3/ 17.1°
Áp suất

1022 mb

Gió

5.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:30
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 11 phút trước
Mây thưa 19.6°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 19.1°.

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:17
Thấp/Cao

19.6°/28.2°

Độ ẩm

70%

Áp suất

1016 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.8 km/giờ

Điểm ngưng

14.5 °C

Chỉ số UV

0