Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 17:28 | 23/03/2023
Ngày/Đêm
37/ 25°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1003 mb

Gió

6.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 18:08
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
33/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1005 mb

Gió

7.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 18:08
Mây thưa
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
22/ 21°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 18:08
Mưa vừa
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
20/ 19°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
19/ 22°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
24/ 23°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:10
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

7.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:11
Nhiều mây
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:11
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 17 phút trước
Mây rải rác 29°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 31°.

Mặt trời mọc/lặn
05:58 18:08
Thấp/Cao

23°/33°

Độ ẩm

59%

Áp suất

999 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.32 km/giờ

Điểm ngưng

20 °C

Chỉ số UV

0.18