Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:25 | 24/02/2024
Ngày/Đêm
19.3/ 19.5°
Sáng/Tối
18.4/ 20.8°
Áp suất

1019 mb

Gió

3.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20.2/ 19.8°
Sáng/Tối
19.5/ 19.3°
Áp suất

1018 mb

Gió

3.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.5/ 21.6°
Sáng/Tối
19.9/ 22.3°
Áp suất

1018 mb

Gió

4.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22.6/ 20.3°
Sáng/Tối
20.2/ 20.3°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 18:00
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22/ 21.9°
Sáng/Tối
19.5/ 22.5°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.9/ 22.7°
Sáng/Tối
21.5/ 22°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16/ 13.7°
Sáng/Tối
19.2/ 14.6°
Áp suất

1017 mb

Gió

6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
14.1/ 14.8°
Sáng/Tối
12.1/ 14.9°
Áp suất

1021 mb

Gió

5.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20.8/ 18.8°
Sáng/Tối
15.2/ 18.4°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 18:02
Nhiều mây
Ngày/Đêm
27.3/ 23°
Sáng/Tối
18.9/ 22.1°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 18:02
Mây cụm
Ngày/Đêm
32.7/ 24.1°
Sáng/Tối
22.7/ 25°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 18:03
Mây rải rác
Ngày/Đêm
32.4/ 25.2°
Sáng/Tối
24.7/ 25.5°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 18:03
Mây cụm
Ngày/Đêm
33.9/ 25.9°
Sáng/Tối
24/ 25.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

6.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 18:03
Mây rải rác
Ngày/Đêm
24/ 22.9°
Sáng/Tối
23.9/ 23.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.7/ 21.7°
Sáng/Tối
23.9/ 22.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 18:04
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 19.5°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 20°.

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:59
Thấp/Cao

19.7°/21.2°

Độ ẩm

91%

Áp suất

1016 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.07 km/giờ

Điểm ngưng

17.9 °C

Chỉ số UV

0