Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 01:47 | 25/09/2022
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:51
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:50
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:48
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
25/ 24°
Áp suất

1006 mb

Gió

9.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:47
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:46
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:45
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
22/ 33°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:44
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:42
Mưa rất nặng
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:38
Mưa cường độ nặng
Huyện Hà Trung
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 23°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 24°.

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:51
Thấp/Cao

23°/32°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.83 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0