Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:36 | 16/07/2024
Ngày/Đêm
30/ 26.3°
Sáng/Tối
26.9/ 29.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.6/ 26.2°
Sáng/Tối
25.7/ 28.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.6/ 27.7°
Sáng/Tối
25.6/ 28.4°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.4/ 27.2°
Sáng/Tối
27.7/ 28.2°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 26.6°
Sáng/Tối
27.4/ 27.3°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.9/ 26.2°
Sáng/Tối
26.4/ 26.3°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:38
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
31.6/ 27.3°
Sáng/Tối
26.7/ 27.1°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.1/ 29.6°
Sáng/Tối
27.5/ 29.1°
Áp suất

998 mb

Gió

3.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 28°
Sáng/Tối
28.6/ 29.9°
Áp suất

996 mb

Gió

3.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.4/ 28.1°
Sáng/Tối
28.1/ 28.6°
Áp suất

995 mb

Gió

3.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:36
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 24 phút trước
Mưa nhẹ 26.6°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 27.7°.

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:39
Thấp/Cao

25.4°/31.2°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

4.27 km

Gió

1.43 km/giờ

Điểm ngưng

25.5 °C

Chỉ số UV

0