Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 00:44 | 31/01/2023
Ngày/Đêm
21/ 16°
Sáng/Tối
12/ 18°
Áp suất

1016 mb

Gió

5.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:47
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
16/ 20°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:47
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:48
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
20/ 19°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
19/ 18°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 20°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 18°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
18/ 18°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
18/ 20°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:52
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 22 phút trước
Bầu trời quang đãng 14°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 13°.

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:47
Thấp/Cao

12°/23°

Độ ẩm

59%

Áp suất

1019 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.99 km/giờ

Điểm ngưng

6 °C

Chỉ số UV

0