Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:13 | 24/02/2024
Ngày/Đêm
19/ 19.6°
Sáng/Tối
18.7/ 20.1°
Áp suất

1019 mb

Gió

3.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20.5/ 19.4°
Sáng/Tối
19.9/ 19°
Áp suất

1018 mb

Gió

3.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 21.7°
Sáng/Tối
19.2/ 23°
Áp suất

1018 mb

Gió

4.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22.8/ 20°
Sáng/Tối
20.4/ 20.6°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 18:00
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22.5/ 21°
Sáng/Tối
19.3/ 22.9°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.2/ 22.9°
Sáng/Tối
21.6/ 22°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
15.8/ 13.6°
Sáng/Tối
19.7/ 14.2°
Áp suất

1017 mb

Gió

6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
14.6/ 14.7°
Sáng/Tối
12.5/ 14.3°
Áp suất

1021 mb

Gió

5.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 18.4°
Sáng/Tối
15.5/ 18.5°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 18:02
Nhiều mây
Ngày/Đêm
27/ 22.4°
Sáng/Tối
19/ 22.4°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 18:02
Mây cụm
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 18.3°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 18.1°.

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:59
Thấp/Cao

18.6°/20.4°

Độ ẩm

91%

Áp suất

1016 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.05 km/giờ

Điểm ngưng

16.2 °C

Chỉ số UV

0