Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 00:26 | 28/09/2022
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1006 mb

Gió

8.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:48
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
23/ 24°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:47
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:45
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 25°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
25/ 24°
Áp suất

1013 mb

Gió

7.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 25°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:40
Mưa vừa
Huyện Hà Trung
Đã cập nhật 18 phút trước
Nhiều mây 25°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:48
Thấp/Cao

23°/25°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

7.01 km

Gió

3.72 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0