Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 18:00 | 18/01/2022
Thấp/Cao
15/ 16°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1021 mb

Bầu trời quang đãng
Thấp/Cao
14/ 14°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1019 mb

Bầu trời quang đãng
Thấp/Cao
13/ 13°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1021 mb

Bầu trời quang đãng
Thấp/Cao
20/ 20°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1022 mb

Mây thưa
Thấp/Cao
23/ 23°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
23/ 23°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
19/ 19°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Ít mây
Thấp/Cao
18/ 18°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1018 mb

Nhiều mây
Thành Phố Thái Nguyên
Đã cập nhật 15 phút trước
Mây thưa 20°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 19°.

Mặt trời mọc/lặn
06:37 17:36
Thấp/Cao

13°/23°

Độ ẩm

60%

Áp suất

1019 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.7 km/giờ

Điểm ngưng

12 °C

Chỉ số UV

0