Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:07 | 28/02/2024
Thấp/Cao
18.8/ 18.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
17.3/ 17.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
17.2/ 18°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
19.9/ 19.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1018 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
20.8/ 20.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
20/ 20.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
17.6/ 17.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
16.7/ 16.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1019 mb

Mưa nhẹ
Đã cập nhật 25 phút trước
Nhiều mây 12.4°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 11.6°.

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:59
Thấp/Cao

12.7°/20.4°

Độ ẩm

80%

Áp suất

1018 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.57 km/giờ

Điểm ngưng

9.2 °C

Chỉ số UV

0.05