Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:49 | 15/06/2024
Ngày/Đêm
29.1/ 27°
Sáng/Tối
28.2/ 28°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.9/ 25.9°
Sáng/Tối
25.7/ 27.2°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.1/ 28.7°
Sáng/Tối
25.7/ 33.8°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.5/ 28.2°
Sáng/Tối
27.7/ 33.5°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.4/ 28.8°
Sáng/Tối
27/ 33.7°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.2/ 29.3°
Sáng/Tối
26.7/ 35.4°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.6/ 29.1°
Sáng/Tối
27.7/ 36.3°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.3/ 28.8°
Sáng/Tối
27/ 32°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.9/ 28.9°
Sáng/Tối
27.9/ 32.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27.6°
Sáng/Tối
27.2/ 33.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.5/ 27.4°
Sáng/Tối
26.6/ 32.3°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.1/ 27.7°
Sáng/Tối
26.7/ 34°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.7/ 27.3°
Sáng/Tối
26.7/ 31.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.2/ 27.6°
Sáng/Tối
25.9/ 32.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.3/ 27.4°
Sáng/Tối
26.1/ 31.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:43
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 5 phút trước
Mưa vừa 29.3°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 36.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:40
Thấp/Cao

25.6°/29.9°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.17 km/giờ

Điểm ngưng

27.1 °C

Chỉ số UV

0.41