Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 18:23 | 16/05/2022
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
19/ 24°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
20/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:28
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:30
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
24/ 22°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:30
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:30
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
21/ 29°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 25°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:32
Mây cụm
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
24/ 32°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:33
Mây cụm
Ngày/Đêm
26/ 26°
Sáng/Tối
23/ 33°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:34
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
24/ 34°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:34
Mây cụm
Thành Phố Thái Nguyên
Đã cập nhật 60 phút trước
Nhiều mây 25°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:28
Thấp/Cao

20°/29°

Độ ẩm

68%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.46 km/giờ

Điểm ngưng

19 °C

Chỉ số UV

1.11