Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:29 | 24/03/2023
Ngày/Đêm
35/ 25°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 18:08
Mây rải rác
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối
18/ 18°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:11
Mưa vừa
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 20°
Sáng/Tối
17/ 20°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
19/ 22°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:12
Nhiều mây
Đã cập nhật 28 phút trước
Mây cụm 25°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:57 18:08
Thấp/Cao

21°/38°

Độ ẩm

83%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.81 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0