Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:12 | 01/10/2022
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:45
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
22/ 30°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
23/ 31°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
23/ 31°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1018 mb

Gió

4.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:36
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:35
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20/ 21°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:32
Mưa nhẹ
Thành Phố Thái Nguyên
Đã cập nhật 21 phút trước
Nhiều mây 26°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 27°.

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:45
Thấp/Cao

22°/31°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.28 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

0

Tin tức thời tiết