Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 20:12 | 24/09/2023
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
24/ 32°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
20/ 30°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:39
Mây thưa
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
21/ 30°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:38
Mây thưa
Đã cập nhật 16 phút trước
Bầu trời quang đãng 29°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 36°.

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:52
Thấp/Cao

24°/34°

Độ ẩm

86%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.49 km/giờ

Điểm ngưng

26 °C

Chỉ số UV

0