Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 00:42 | 28/09/2022
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
26/ 24°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:47
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
23/ 24°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:45
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:42
Mưa vừa
Thành Phố Thái Nguyên
Đã cập nhật 18 phút trước
Nhiều mây 28°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 31°.

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:47
Thấp/Cao

23°/28°

Độ ẩm

74%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.35 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0