Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 09:26 | 26/10/2021
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
19/ 25°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:24
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:23
Ít mây
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
23/ 21°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1021 mb

Gió

1.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối
18/ 18°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:20
Mưa vừa
Thành Phố Thái Nguyên
Đã cập nhật 16 phút trước
Bầu trời quang đãng 23°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 23°.

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:24
Thấp/Cao

20°/27°

Độ ẩm

66%

Áp suất

1018 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.7 km/giờ

Điểm ngưng

16 °C

Chỉ số UV

2.96